yunan grek tümülusları
Greek tipi tümülüslerin geçmişi m.ö.
6. yüzlıla kadar dayanmaktadır. Grek tüümülüslerinde oda koruması
ağır bir işçilikle korunmuştur....
Kavun ve kelek büyüklüğünde oda
koruması taşlar kullanılmıştır.Taş
korumasının üzerine kil serilmiştir.. Yine grek tümülüslerin, Frig
tümülüslerinden ayıran bir başka
noktası ise dış tümülüs çemberine
krepiz duvarı örülmesidir.Bu krepiz duvarı yarim metre toprak
temizlendikten sonra karşımıza
çıkar.. Yine Grek tümülüslerinde
merkezden dışarı uzantılı sıra taşlar
örülmüştür.. Bu sıra taşların birisine denk gelindiğinde odaya götüreceği
muhakkakdır.Agamemnon tümülusu
yunan grek tümülusları
Atreus veya Agamemnon Tümülüsü M.Ö. 1250 Tunç çağına ait tümülüs
şüpesiz dünyanın önde gelen antik
mezarları arasında ilk sıralarda yer
alır. Agamennom tümülüsünün bir diğer
özelliğide kapı üzerindeki lento taşı
dediğimiz taşın ağırlığının 120 ton
olmasıdır. Bu tümülüs dairesel bir
plan şeklinde kemerlerle
desteklenerek inşa edilmiştir. 13.5 metre iç yüksekliği 14.5 çapı
olan ve dünyanın en yüksek ve en
geniş kubbesine sahip olan (Roma'da
Baiae ve Pantheon Hermes
Tapınağını yaptırmasına kadar)
tümülüs yunan dünyasının en etkileyici eserlerinden bitanesidir. Tümülüsün giriş portalı dekoresi,
şaft üzerinde zig-zag yapan motifler,
yeşil kireçtaşı içinde yarım sütunlar,
kırmızı mermer bantları benzeri
kapı, üzerindeki rozetlerle friz ve
spiral şeklinde dekore edilmiştir. tunç çağından kalma tümülüs
şaşırtıcı şekilde lükstür.