Trakya’da çok sayıda görülen tümülüslerin erken safhası olarak kabul edilen dolmenler, genel olarak Kırklareli’nin kuzey – kuzeybatı dağ yamaçlarında ve bu yamaçlara yakın ova eteklerinde sıralanmıştır. Bölgede kapaklı veya kapaklı kaya olarak da anılan dolmenler, yekpare, yassı iri taşlardan, basit oda şeklinde yapılmış anıt mezarlardır.

Trakya dolmenleri genelde ortak özelliklere sahiptirler. Dolmenler esas mezar ve giriş odaları ile bunları çevreleyen küçük bir tepeden oluşmuştur. Mezar odaları ile ön odaların yapımında boyutları 2-3 m.ye kadar olan iri taş bloklar kullanılmıştır. Esas mezar odasının dört yanı iri blokların dik olarak yerleştirilip, üzerinin de yine iri bir blok taş ile örtülmesi ile biçimlendirilmiştir. Yan taşlar, arkada küçük bir antre oluşturacak şekilde çıkıntı yapar. Odanın ön kısmındaki kenar taşına “Ruh deliği” olarak adlandırılan küçük bir delik açılmıştır. Genellikle iki tane olan giriş odaları da aynı yöntemle şekillendirilmiştir. Bazen bir ruh deliği ikinci odanın girişinde de bulunmaktadır. En öndeki giriş odası daha çok önü açık bir koridor niteliğindedir. Mezarı genellikle küçük ve alçak bir tepe çevreler. Doplmenlerden bazıları ikili, bazıları da dörtlü gruplar halindedir.

Ahlatlı Köyü sınırları dahilinde az tahrip olmuş 2,çok tahrip olmuş 4 olmak üzere yaklaşık 6 adet dolmen vardır.Bildiklerim sırasıyla;Balıkçı kapaklı kayası,Haldun dede kapaklı kayası (Rahmetli Kemal USLU'nun kışlasının yanındaki),Rahmetli Mehmet USLU'nun kışlasının yanındaki,H.Hüsnü BARBİN'nin kışlasının bulunduğu yerdeki,Kısanın gerenleri merasına giderken olan kapaklı kaya ve Ahlatlı Kapağı adı verilen kapaklı bayırında bulunan kapaklı kaya'dır. [/b]