görselleri
Ambarkaya Kral Mezarları ulaşımı oldukça kolay bir noktadadır. Samsun-Kastamonu yolunda Durağan İlçesi Karadigin köyünün yanında bulunmaktadır. İlçeye 3-4 km uzaklıktadır.

Antik yerleşim alanı Beybükü Köyü Karadiğin Mahallesi sınırları içinde olup hemen altından Batı Karadeniz bölgesinin can damarı Gökırmak(Amnias) akmaktadır.


görselleri
Ambarkaya Kral Mezarlarının bulunduğu alanı önemli yapan Anadolu’nun en büyük ırmağı Kızılırmak ile Batı Karadeniz’in en büyük ırmağı Gökırmak’ın birbirine kavuştuğu noktada kurulmuş olmasıdır.


görselleri
Eski çağlarda suyun ve su kaynaklarının ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, Ambarkaya Kral Mezarlarının bulunduğu bölgenin önemi daha iyi anlaşılır. Durağan-Vezirköprü karayolu üzerinde Karadiğin Köyü yakınında olup, ilçe merkezine 4 kmmesafededir. Mezar odasının kapısı dikdörtgen şeklindedir. Mezara girildikten sonra sağ tarafta bir ölü sediri görülür. Mezarın duvarları dik olup, tabanı kubbe şeklindedir.


görselleri
İşleme ve yontma usulü bakımından çevredeki diğer kaya mezarlarına çok benzemektedir. MÖ. VI. yy.da yapıldığı tahmin edilmektedir. Mezar hakkında yeterli bilimsel ipucunun bulunmaması bu konudaki bilgilerimizi sınırlı tutmaktadır.


görselleri
Ambarkaya Kral Tepesi Vadiye hakim bir noktadadır.


görselleri
Kral oturakları ve şura toplanma yerleri kaya işçiliği ile kayalara oyulmuştur.


görselleri
Küçük bir antik tiyatroya benzemektedir burası


görselleri
Ambarkayadan gün batımının seyri çok güzeldir.


görselleri
Ambarkaya bölgesinde eski insanların ulaşım amaçlı olarak kayalara oydukları merdivenler hala durmaktadır.


görselleri
Bölgede yaşayan eski medeniyetler kaya işçiliğinde çok ilerlemişlerdir. Köprü inşaatının bilinmediği yıllarda yer altından dehlizler kazarak ırmağın karşı yakasına ulaşmayı başarmışlardır.


İşte o dehlizlerden birisinin fotografı
görselleri

Eskiden sadece kral mezarı bilinirken günümüzde kral mezarlarının hemen arkasında 8 metre yüksekliğinde, 5,5 metregenişliğinde bir ambar bulunmuştur.

görselleri
Ambarın içi antik çağ sıvası ile kaplı olup ambardan içeriye doğru Gökırmak’ın altından geçen bir dehlizin başlangıcı görülmektedir.

görselleri
Burada yapılacak aydınlatma ve merdivenlendirme (ip, seyyar vb.) insanlara unutamayacaklara gizemli bir yolculuğun kapısını aralayacaktır.Bu ambar dönem dönem farklı amaçlar için kullanılmıştır. Bir ara Ambarkaya Zindanı olarak bu ilginç yapı ün yapmıştır.

görselleri


görselleri

Ambarkaya bölgesinin her tarafında çeşitli keramik kırıntılarına bolca rastlanır.
görselleri

Kayaya oyulmuş bir yol parçası

görselleri

Başka bir dehlizin başlangıcı
görselleri


[/QUOTE]