Kaya mezarları, kayaların fiziki yapıları uygun olan yerlere kaya oyularak mağara şeklinde yapılmıştır,Ölen kişinin mezarına, öbür dünyada kullanması için eşyalar, kıymetli armağanlar bırakılmıştır. Mezar mimarileri de, kişilerin yaşamlarındaki standarda göre farklılaşmış, mezar yapılarının sade veya son derece ihtişamlı görüntüleri ortaya çıkmıştır. Hayattan ayrılan kişinin ekonomik ya da siyasi gücüne göre hazırlanan mezar yapılarının en etkileyici örnekleri Mısırdaki piramitlerdir.
Ölüyü, eve benzer bir mimari yapı içinde gömme adeti, Anadoluda MÖ 3. binde başlamış, Roma İmparatorluk devrinin sonlarına kadar da kesintisiz sürmüştür. Küp ve oda şekilli mezarlar, lahitler, tümülüsler, anıt ve kaya mezarları, Anadoludaki farklı uygarlıkların kültürlerini sergileyen en güzel örneklerdir


KAYA MEZARLARI:
Kaya içleri oyularak yapılmış dikdörtgen bir veya iki metre arasında olan derinliği elli santimetre ile bir metre arsında üzerinde taş kapağı bulunan ölülerin gömüldüğü yapı biçimidir.

ODA MEZARLARI:
Oda mezarları üçe ayrılır.
1. Kayalar kare biçiminde oyularak aynı yerde bir veya daha çok oluşturulmuş oda şeklinde ölülerin konduğu setleri bulunan yapılardır. Soylu ve kral mezarı olarak yapılmışlardır,bazı yerlerde bir oda da ölü diğer oda da armağanlar ve ölünün kıymetli eşyaları bulunmaktadır.
2. Tarla biçimindeki düz alanlara kazılarak kesme taşlarla yapılmış kare şeklinde
bir veya birkaç odası olan üzeri toprakla kapatılmış araziye uyum sağlatılmış mezarlardır.
3. Mağara içlerine oyularak oluşturulmuş, kare biçiminde oda veya odalardır. Ölü ve değerli malları saklamak için ideal olan yerleren biridir.