Afyon Aslanlı mezar
Afyon - M.Ö. 6.yy
Frigyalılara ait 10.5 metre yüksekliğindeki mezar anıt, Frigya kült anıtıdır. Kayanın ön yüzü yontularak meydana getirilen eserin iki yanında ikişer aslan kabartması bulunur. Aslanların ön ayakları mezarın giriş kapısını korur vaziyette üst köşelere dayanır. Mezarın bulunduğu vadi Frigyalılarca kutsal kabul edildiğinden günümüze ulaşan mezar anıtları ve açık hava tapınağı da bulunur.