HARFİYATINDAN
sağ tarafındaki mucur yığını
HARFİYATINDAN
çakılın 2 metre sağıyla odanın girişi
HARFİYATINDAN
muçurla oda giriş yakınlıgı
HARFİYATINDAN
HARFİYATINDAN
HARFİYATINDAN
HARFİYATINDAN
HARFİYATINDAN
HARFİYATINDAN
mezarın ölülerin kondugu sedirler
HARFİYATINDAN
oda mezarından dışarı dogru çekimi