Üzüm işareti Anlamı

1-Üzüm elmas, mücevher ve değerli taşları simgeler. Kral ve Kraliçe mezarı anlamında da kullanılır.


2-Hitit Bizans ve daha eski kültürlere aittir. Üzüm salkımı zenginliği işaret eder. Bu işaretler tahrip edilmemeli. Yakınlarda zengin veya önemli bir insanın mezarı bulunmaktadır. Üzüm salkımında her üzümün bir altını işaret ettiği veya bir adım işaret ettiği söylensede çok kayda değer bir görüş değildir.Aşagıda Elinde üzüm saklımı olan bereket tanrısı diğer hitit kralı

Üzüm işareti Anlamı


Kral ve bereket tanrısının figürü aynı kayada kayanın hemen dibinde kral mezarı

Üzüm işareti Anlamı

Üzüm:Anıtsal yapıların ve kutsanmış insanların mezarlarında kullanıldığına göre oldukça fazla miktarda ve değerli hazineyi işaret ediyor.öyle her yerde karşımıza çıkabilecek alelade bir sembol değildir...