Girişim, Girişimci ve Girişimcilik kavramları Türkçe’de ‘girişmek’ fiilinden türeyen sözcüklerdir. TDS’ye göre; ‘girişmek’ fiili ‘bir işe, bir şeye başlamak için hazırlık yapmak, ele almak ve başlamak’ şeklinde tanımlanır. ‘Girişim’ sözcüğü ise ‘deneme, başlama’ gibi anlamları da ihtiva eder.

Girişimcilik, mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır. Gerekli zaman ve çabanın ortaya koyulmasıyla finansal, psikolojik ve sosyal riskler alınarak maddi kazanç ve kişisel tatminin elde edilen farklı eylemler ortaya koyulmasıdır.

Girişimcilik risk alarak, bir şeylerden vazgeçerek bir ihtiyaca çözüm bulmaktır. Burada esas hedef para olmayıp hedef ihtiyaca çözüm bulmak, başarılı olmaktır ve temelinde heyecan vardır. Para, başarılı bir girişimin sonucundaki ödüllerden sadece biridir. Girişimin başarılı olabilmesi için girişimcinin kendisini aynı anda bir çok konuda geliştirmesi gerekir. Kendini geliştirmek için durmaksızın çalışmak, öğrenmek ve hedefe odaklanmak gerekir. Sadece hedef iş konusunda değil, ekip kurmak, muhasebe, hukuk, sözleşmeler, çalışan hakları, teknoloji, yazılımlar gibi bir çok alanda bilgi sahibi olmadan girişimcilikte başarı ve sürdürülebilirlik mümkün değildir.

Girişim Kavramı

Girişim yani bir diğer adıyla Teşebbüs, insanların istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapan ve yeni teknolojileri uygulayan, yeni ürünler geliştiren veya pazarı genişleten ekonomik birimdir. Girişimler insan ve malzemeden oluşan kişi veya emtia topluluğu şeklindeki örgütlerdir. Kâr (kazanç) ve yarar (fayda) sağlamayı hedefler. Üretim, pazarlama, tedarik, finansman gibi hedeflerle ortaya çıkarlar. Girişimler hukuki nitelikleri itibariyle genelde bir işletme veya şirket olarak yapılanırlar. Fakat girişim kavramı bir işletmeden ziyade inovasyonel yani değişen şartlara uyum sağlama kabiliyetine sahip ve belirli bir düzeyde risk almış olan bir oluşumu anlatır.

Girişimciliğin Avantajları ve Faydaları


 • Yeni mal veya hizmet üretmek
 • Bir fikri harekete geçirmek
 • Başkalarının fark edemediği fırsatlardan yararlanmak
 • Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulayabilmek
 • Endüstride yeni organizasyonlar kurabilmek
 • Yeni pazarlara ulaşmak veya yeni potansiyel pazarlar oluşturmak
 • Hammaddelerin vb. maddeler için yeni kaynaklar keşfetmek
 • Var olan ürünlerin niteliklerini değiştirerek kaliteyi yükseltmek
 • Bulunduğu sektörü ve çevresini pozitif olarak etkilemek
 • Yeni kaynaklar ve yöntemlerle alternatifler yaratmak veya maliyetleri düşürmek
 • Yeni teknolojiler geliştirmek
 • İş hayatında değişime öncülük etmek
 • Çalışmanın karşılığını fazlasıyla alma imkanı
 • Topluma katkıda bulunabilmek
 • Fark yaratma dürtüsünü tatmin etme

Girişimciliğin Dezavantajları ve Zararları


 • Uzun mesai saatleri
 • Düzensiz gelir elde etmek
 • Bütün birikimleri kısa sürede kaybetme riski
 • İşler yoluna girene kadar düşük standartlarda yaşam sürmek
 • Stres yoğunluğu
 • Hedeflere ulaşamamaktan ötürü yaşanan hayal kırıklığı

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde en önemli sorunlardan biri işsizliktir. İşsizlikten kurtulmanın en etkili yolu, kişilerin şahsi işletmelerini kurarak iş sahibi olmalarıdır. Girişimci sayısı ne kadar artarsa, istihdam oranı da o kadar artar. Girişimciler bilim ve teknolojiyi kullanarak bu alanların gelişmesine de katkı sağlarlar.