Radyestezi (Işınım duyumu), insan bedenindeki titreşim alanlarının, canlı ya da cansız nesneler hakkında bilgi sağlamak için faydalanıldığı bir bilim dalıdır. Bu bilgi, hedef nesnenin enerji alanlarıyla eşdeğer rezonansa girmesiyle sağlanır. Bilginin deşifre edilebilmesi için özel cihazlar kullanılır.

Önceleri sadece su bulma, maden arama ve kayıp nesnelerin yerini belirleme gibi alanlarda kullanılırken, radyestezi günümüzde alternatif tıpta uygulama alanı bulmaya başlamıştır.

RADYESTEZİNİN TARİHÇESİ

Çağlar boyunca radyestezi birçok şekillerde uygulanmıştır. Bunlara ait tarihsel kanıtları büyük sahra çölü yakınlarındaki Tassili mağaralarında, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin OrangeFree State eyaleti Platsberg yakınlarında bulunan mağaralarda keşfedilen resimlerde, yaklaşık olarak MÖ:6000 yıllarında radyestezinin uygulandığı bilinmektedir.

Eski Mısır’da elinde çatal çubuk şeklinde dal parçası tutan Mısırlı rahip resimleri vardır.

Hititlerde MÖ 12. yüzyıldan kalma bir rölyefte resmi yapılan kişinin maden aramak için çalıştığı anlaşılmaktadır.

Romalılar zamanında, MS–500 yıllarında İmparator Theodorus, vekili Cassiodorun’a, çatal çubukla su bulan kişiler bulması için emir verdiği Roma resmi kayıtlarında yazmaktadır.

Bilinen radyestezi Rönesans’a kadar yasaklanmış ancak gizli olarak sürdürülmüştü. Rönesans sonrası bilinen ilk kayıtlı radyestezi kullanımı Almanya’daki Harz dağları 1420 tarihli bir Viyana el yazmasında radyestezi yöntemi ile maden aramasından bahsedilir

Deneysel ve İstatiksel Bir Bilim Dalı: Radyestezi, cisimlerin yaydıkları ışımaların sarkaç veçatal çubuk yardımıyla algılanması, ölçümlenmesi ve değerlendirilmesiyle bir takım olayları ve maddeleri teşhis etmek ve görünmeyenin sezgi şeklinde işe yarar hale getirilmesine neden olmaktadır.

Öğrenmeden neyi, nasıl yararlı kılacağımızı bilemeyiz.

Bugün bilinmeyenler yarın bilinir olabilirler.

Radyestezi; herkesin işine yarayan, çoğunlukla müspet sonuçlar verir.

Madenleri, suları, hazineleri, boşlukları, petrol kaynaklarını bir sarkaç ve çatal çubuk yardımıyla bulmak ve bunların miktarlarını, derinliklerini, hatta bileşimlerini dahi tespit etmek mümkündür.
Bunları zemin üzerinde olduğu kadar, yönlerine iyi konulmuş bir harita veya fotoğraf üzerinde de bulma olasılığı vardır.( Map Dowsing )
Radyestezinin tıpta verdiği sonuçlar ise hayret vericidir.
Bir insan veya hayvanın hastalığını oldukça iyi isabetle tayin ve ilaçlarının da tespiti yapılabilir. Hatta bir insanın, kendisini görmeden, o insanın fotoğrafı üzerinden, hastalığının cinsini, yerini ve ilacını söyleyebilmek mümkündür.
Tarım alanında da radyesteziden önemli faydalar sağlanmaktadır.
Toprağın ve tohumların radyasyonları saptanarak, bu toprağa ekilecek fide cinsi, hatta gübre çeşidi bulunmaktadır.
Radyestezi yöntemini ofisinizde, evinizde, harita, kroki, fotoğraf üzerinde kullanabilirsiniz. Arazide çalışırken, araç içinde giderken, suyun üstünde teknede, havada helikopter ile giderken her yerde ve şartta kullanabilirsiniz.


“Radyestezi ile sınır yoktur.

Düşünün, sorun,

uygulayın ve kullanın’’

Zararlı ışınlardan kurtulmak için çeşitli aletler yapılmış ve kullanılmakta ise de, sac ve kurşun levhalar ile siyah kartonda bu zararlı ışınların etkisini azaltmaktadır.

Radyestezi bir saptama ilmidir. Nasıl sarkaç ile yiyecek maddelerinin zararlı radyasyonlarını tespit edebiliyorsak, diğer cisimlerden çıkan radyasyonları da aynı biçimde saptayabiliriz.

RADYESTEZİ ALETLERİ:

L- Çubuk, Y- Çubuk, Sarkaç, Bobber v.b. şekilde birçok araç kullanılabilir. Herkes kendine uygun olan aracı seçebilmektedir.