Diyarbakır'a İslamiyetin hakim olmaya başladığı 639 yılına kadar, yaygın olan dini inanışların, Şemsilik (Güneşe tapanlar), Hristiyanlık ve Yahudilik olduğunu biliyor muydunuz?

Diyarbakırın tanınmış, en ünlü ve aynı zamanda Anadolunun ilk camisi olan Ulu Caminin, 639 yılına kadar Klise olduğunu, Mar Toma katedrali ismiyle anılan bu yerin, Hristiyanlık inanışından önce de Güneş mabedi olduğunu, Yine 1700 yıldır klise olan Meryemana Süryani Klisesinin 6000 yıllık bir tapınak olduğunu ve Klise öncelerinde Güneş mabedi olduğunu, Surların güneşe dönük burçlarından en Muhteşemi olan Keçi burcunun bir Güneş mabedi üzerine kurulduğunu, biliyor muydunuz?

Diyarbakırda yaşayan Hristiyanlar ise beş mezhebe ayrılmışlardı. Bunların isimleri, Gregoryan (Ermenilerin inancı), Yakubî (Süryanilerin), Ortodoks(Rumların), Asuri (Nasturi) ve Melkit/Meliki'dir.

Şehrimizde Bu kadar değişik inançlar yaşayınca kaçınılmaz olarak bu inanışların ayak izleri de olacaktır, Diyarbekir'imiz de. Tespit edilen başlıca ayak izleri şunlardır.

Şemsiler tapınağı,Mar-Toma Klisesi, Meryem ana Klisesi, Vaftizci Mar-Yuhanna Klisesi,, Mar-İstefenos Klisesi, Mar Zu'oro Klisesi, Mar-Hananyo Klisesi, Saint Corc Klisesi, Kırklar klisesi, Mar-Kozma Klisesi, Mar-Şilo Klisesi, Mar Pityon Klisesi, Saint Teodoros Klisesi.