Halk arasında On gözlü Köprü diye bilinen Dicle köprüsü, Diyarbakır Silvan yolunda bulunduğu için Silvan Köprüsü diye de anılmaktadır.

Şehrimizin tarihini yazan tarihçiler Dicle köprüsünün yerinde şehrin kurulduğu günden bu yana her zaman bir köprünün var olduğunu yazmışlardır. Tarih boyunca şehrimizin etrafında cerayan eden her savaşta şehri kuşatanlar bu köprüyü yıktırmışlar, çekilmelerinden sonra da köprü her defasında onarılmıştır.

En son olarak şehri kuşatan Bizans imparatoru Juannes Tzimiscês tarafından 974 yılında tamamen yıkılmıştır, buradaki köprü. Köprünün günümüze kadar gelen son yapım ve onarımı 1065 yılında Mervanoğlu Nizamuddevie Nasr'ın emri ile yapılmıştır. Bu onarımı anlatan kitabe köprünün üzerinde mevcuttur.

On gözlü Köprü ile ilgili bir diğer ilginç not da, köprünün birinci ayağındaki sağa dönük aslan figürünün altındaki taşlardan birisinin üzerinde süryanice yazılan bir yazıda Köprünün "Buhru halefi ikinci Mano" zamanında yani M.Ö 90 yılında yapıldığı notu da Cebrail Aydın tarafından "Tarihte süryaniler" adlı eserinde belirtilir.