Mervaniler idaresinde bulunan, şehrimiz Amid'in Büyük selçuklu İmparatorluğu tarafından, 1083 yılı sonlarında kuşatılmaya başlandığını, uzun süren bir kuşatma ve çatışmalar sonucu ancak 1085 mayıs ayında düştüğünü, biliyor muydunuz?

Büyük Selçuklu emiri olan Fahruddevle (Eski Mervani veziri), şehri kuşatmasının birinci yılında Mervani veziri Şerefüddevle den aldığı rüşvetler karşılığı onun Amid (Diyarbakır) şehrinden kaçmasına göz yumar ve Şerefüddevle böylece Rakka'ya gider.

Mervani Hükümdarı Mervanoğlu Mansur da, Amidin düşmesinin yaklaştığı günlerde, Selçuklu Sultanı Melikşaha Bütün Mervani topraklarını vermeyi ve karşılığında sadece Amid'i almayı kabul ettiği haberini gönderir ancak bu teklifi selçuklular tarafından kabul görmez.

Amid'in ve Mervani kalelerinin çoğunun düşmesinden sonra Mervani Hükümdarı Mervanoğlu Mansura yıllık geliri 30 bin altın olan Bağdatın kuzeyindeki Harbe kalesi verilerek kuşatma ve savaş tamamen biter.