Kürt Hanedanlığı Mervanilerin Başkenti olan Meyyâfârikin'in (Silvan'ın) kuşatmasının da Amid (Diyarbakır) gibi çok uzun sürdüğünü ve iki yıla yakın süren bu kuşatmanın 30 ağustos 1085 tarihinde sona ererek Meyyâfârikin'in (Silvan'ın) Büyük Selçukluların eline geçtiğini biliyor muydunuz?

Selçuklular adına kuşatmayı yöneten Fahruddevle ( Eski mervani veziri) Silvana girdiğinde, şehri savunan Ebu Sâlîmi tevkif etti, eski vezir Ebu Tahir'i hapishaneden çıkardı ve onun yardımıyla Mervanilerin bütün hazinesine ve değerli eşyasına el koydu.

Bir milyon dinar kıymetinde olan bu ganimetler, Fahruddevle'nin oğlu Zaimüddevle tarafından Melikşaha sunulmak üzere (ocak 1986 da) isfana gönderildi.

Silvan ve Diyarbakır emirliğine atanan Fahruddevle, 1089 yılında, Mervanoğullarına ait hazineden çıkan para ve değerli eşyadan önemli bir kısmını kendi zimmetine geçirdiği ve Melikşah'a az bir kısmını teslim ettiğinin anlaşılması üzerine, Melikşah tarafından görevinden azledild