Amid'de (Diyarbakır'da) kesildiği tespit edilen ilk sikkenin altın olduğunu ve 904 yılında Abbasi Halifeleri döneminde kesildiğini biliyor muydunuz?

Bu dönemde üç tane sikke kesilmiştir. Bu sikkelerin ikisi altın diğeride gümüştür.

Bu tarihten sonra kesilen sikkeler Eyyubiler döneminde, Eyyubilerin ilk üç sikkesi 1200-1210 yıllarında Silvan'da kesilmiştir.

Mervaniler döneminde de Amid'de üç sikke kesilmiştir.

Mervanilerden sonrası dönemlerde Diyarbakır'a egemen olan çeşitli medeniyetlerin kestiği ve yukarda kesildiğini söylediğim sikkelerin bulunan tarihi örnekleri İstanbul Arkeoloji Müzesindedir ve müzenin yayınlarında da resimleri ile bilgileri vardır.