Hermetizm, Eski Misir'da yasamis bilge Hermes-Thot'un (Trismegistus) ögretisidir. Hermetizm adinin sonundaki "izm" sonekine bakilarak ilk bakista bunun günümüzdeki bir felsefi akim oldugu sanilabilirse de, felsefi bir akim degildir. Kimilerine göre Hermes-Thot bir inisiye idi, dolayisiyla ögretisi ezoterik bilgilerden olusuyordu. Eski Yunan yazarlarina göre bu ezoterik ögreti Misir'in özellikle Teb ve Memphis tapinaklarindaki inisiyasyonlarda ögretiliyordu. Misir kökenli Yunanca metinlerde Hermes-Thot'dan majinin, simyanin, astrolojinin, astronominin,tibbin ve bilgeligin kurucusu olarak söz edilir. Bu metinlerde ondan "üç kere büyük Hermes" anlaminda "Hermes Trismegistus" olarak söz edilir.
Kökeni ile ilgili varsayımlar

Murry Hope gibi kimi arastirmacilar bu ögretinin Mu Kitasi ve Atlantis'e indirilen Sirius kültürü ya da ögretisinin I.Ö. 16.000 yillarinda Misir'a getirilmis biçimi oldugu görüsündedir. James Churchward bu ögretinin özgün adinin Osiris dini oldugunu ve Osiris'in I.Ö. 18-20.000 yil önce Mu'da egitilmis bir Atlantisli bilge oldugunu ileri sürer. Churchward'a göre Osiris Atlantis'te dinsel bir reform yapmis ve reform yaptigi tek tanrili din I.Ö.16.000 yillarinda Atlantisli bilge Hermes-Thot tarafindan Misir'a getirilmistir. Misir'da Osiris'in yolu denilince bu dinin ya da ögretinin egzoterik (dis, seriatla ilgili) kismi Isis misterleri veya Horus yolu denilince de ezoterik (iç, yalniz inisiyelerce bilinen) kismi anlasiliyordu.
Hermetika

Hermetizm hakkinda bilgi veren eski metinler günümüzde hermetika ya da zümrüt tabletler olarak adlandirilir. Bunlar eski Misir'da kutsal alfabeyle yazilmis orijinal kayitlarin farkli alfabelere çevrilmis kopyalarinin kismen eski Yunanca'ya ve Latinceye çevrilmis bölük pörçük parçalarindan olusurlar. Bu metinlerin Iskenderiye yanginindan ve bagnazlarin ellerinden kurtulabilmis kisimlarindaki bilgilerin de, hem çeviriler sirasinda hem de baska nedenlerle bir miktar anlam kaybina ugradiklari sanilmaktadir. Iskenderiye Kütüphanesi'nin 5.yy.'da Kilise tarafindan yönlendirilen yikimindan sonra bu metinlerdeki bilgilerin günümüze dek korunabilmesinde, Pisagor, Platon ve eski Yunanli yazarlar kadar, Ortadogu'daki ezoterik ekollerin de büyük katkisi olmustur. Ortadogu'da korunan hermetik bilgiler Avrupa'ya özellikle Floransa yoluyla aktarilmis olup Kilise'nin tüm çabalarina ragmen Avrupa'da yayilmayi basarmistir. Söz konusu Yunanca ve Latince çevirilerin yazarlari basta Poimandres olmak üzere, Zosimos, Fulgentius, Iamblikos ve John Stobaeus'dur.
Hermetik bilgilerden bazıları eldeki metinlere göre şunlardır:
Fiziksel alem süptil alemin aynasıdır.
Ezeli ve ebedi olan Tanrı, düşüncelerle anlaşılmaz.
Ruhlar yeryüzüne sınavlarla gelişim için gelirler, almaları gereken dersleri alana kadar tekrar tekrar doğarlar.
Kişiyi ölüm sonrasında vicdanı yargılar, kişinin yeryüzünde yaşarken yaptıkları unutulmaz.
Bu ruhlar bir zaman sonra büyük ışığa doğru çekilirler, onlara yol gösterilir.
Eski insanların kökeni Dünya-dışı’dır.
Evrende kozmik yasalar işlemektedir.
İnsanlar kaderlerini yaptıkları iyi ya da kötü hareketlerle belirler.
İnsanlar yaşadıkları dünyayı kirletmeleri halinde dört unsurun başkaldırmasıyla karşılaşacaktır.
Yunuslar ve arslanlar diğer hayvanlardan daha gelişmiş varlıklardır.