kıymetli-yarı kıymetli taş (süs taşı) sayılabilmesi için bazı
temel kriterler vardır.Bunlar dayanıklılık,güzellik,nadirliktir.
Dayanıklılık;Bu kavram sertlik,kırılganlık,darbelere ve dış etkenlere dayanım gibi özelliklerle
açıklanır.
Güzellik; Her ne kadar göreceli bir kavramsa da taşın temiz, şeffaf, çekici renkli ve işlenebilir
boyutlarda olması gibi bazı özelliklerini içerir.
Nadirlik; Bir objeyi değerli kılan onun az rastlanır olmasıdır. Örneğin binlerce karatlık elmas
üretimi içersinde sadece bir kaç yüz karatı pembe elmasdır. Dolayısıyla bir pembe elmasın
değeri sıradan bir elmasın binlerce katıdır.
Bu temel kriterlerin dışında taşınabilirlik, kesilebilme, parlatılabilme, ışık yansıtma, ışıkkırma,
bünyesinde safsızlıklar içerme gibi bazı özelliklerde taşların değerlerini belirleyen ve artıran
diğer unsurlardır.
Kıymetli taşları, yarı kıymetli taşlardan ayıran kesin bir tanımlama yoktur.Yüzyıllardan bu yana
sürüp gelen geleneğe uyularak elmas,zümrüt, safir ve yakut kıymetli taşlar
kategorisinde,diğerleri yarı kıymetli taşlar kategorisinde yer alır.Bu dört kıymetli taş
traşlandığında asil taş kategorisine dahil olur.
Genel anlamda süs taşları denildiğinde doğal kökenli taşlar kastediliyorsa da, süs taşı kavramı
bazı organik materyalleri (mercan,kehribar,inci gibi) ve gelişen teknolojinin bir sonucu olarak
sentetik ve imitasyonları da içermektedir.
Gemoloji (süs taşı bilimi) mineralojinin çok yeni bir alt disiplini olarak yukarda adı geçen
malzemenin incelenmesi,tanımlanması ve sınıflanması konusunda çalışır.Amaç süs taşını gerek
ham ,gerekse işlenmiş haliyle,üzerinde yıpratıcı ve zarar verici hiç bir test yapmadan en doğru
şekilde tanımlamaktır.Malzemeye maddi bir değer biçmek ise deneyime dayalı kişisel bir
tercihtir.Keza taş kesimi (lapidary) ve mücevher yapımı (kuyumculuk) gemoloji ile çok yakından
ilgilidir.
Kıymetli yarı kıymetli taşlar (süs taşları);
- Yüksek sıcaklıklı mağmadan silikatların kristalleşmesiyle
- Metamorfizma, yani yüksek ısı ve basınç koşulları altında kristalleşme veya yeniden kistalleşmeyle,
- Sulu çözeltilerden itibaren çökelmeyle,
- Organik faaliyetlerle,
- Veya tüm bu etkenlerin çeşitli şekillerde birleşmesiyle oluşabilmektedir.
Ayrıca bu birincil oluşumların, içlerinde bulundukları kayaçlardan aşınması,mekanik olarak
konsantre olması ve alüvyonlarda birikmesi ile de plaser olarak bulunabilirler.
Bilinen 2700 mineral çeşidinden sadece 100 kadarı kıymetli ve yarı kıymetli taş olarak
kullanılmaktadır.
Elmas Taşların Gizemli Alemi Şehirlerieğerlidir,zenginlik ve rahat yaşama gücü verir.

Pembe Elmas:İmajinasyon gücü ile zenginliği,diğer soylarına aktarır.

Zümrüt :İnsan kalbine ve gözüne zindelik verir.

Yakut :Gözün keskin görmesini sağlar aşk tılsımı verir.

Safir :İnsanları yabani hayvanlardan koruyucu etkisi vardır.

Kehribar:Yaşam enerjisini yüzde yüz artırır.insanlar içerisinde çekim gücü oluşturur.cinsel gücü maksimuma çıkarır.Eski mısırda kehribar kullanan tüm kadınlar ve kilopatra bu taş sayesinde en fazla 55 yaşına kadar yaşabilmiştir.İnsana çok yoğun enerji verir.

Aleksandrit:Eski yaşam imajinasyonunda,tarihsel imajinasyon oluşturur.Kalbi besler.

Heliodor :Kadın hastalıklarına ve vajinusmusu engeller.

Morganit:Anüs kaşıntısına ve basura faydalıdır.

Jadeit :Vitiligo ve deri kanserine iyidir.

Nefrit :Sinirsel yorgunluğu giderir.Tahriş olan sinirleri düzenler.

Peridot:Konsantrasyon ve motivasyon sağlar.

Amazonit:Nefes alıp vermeyi düzenler.Astıma iyidir.

Spinel :Ruhsal anlamda,duyugörü ve telekinetik gücü artırır.

Kunzit Taşların Gizemli Alemi Şehirleriüşük doğumu önler.Zeka artırır.

Turkuaz :Tüm kozmik enerjiyi insan bedeninde toplar.

Oniks :İnsan vucudunda 12 meridyenin korunmasını sağlar.

Agat :İnsana mistik güç vererek,dinlingilik sağlar.
Güvercin Taşı:Böbrek taşını düşürür.

Sedef taşı:sedef hastalığını tedavi eder.

Beyaz çakıl taşı:Olumsuz düşünceleri çeker.

İnci taşı Taşların Gizemli Alemi Şehirleriişlere güç verir,dişetleri iltihabını önler.

Mıknatıs taşı:Unutkunluğa tek çaredir.

Kemik taşı:Tüm gizemi üzerinize çeker,şans artırır.

Köpek taşı Taşların Gizemli Alemi Şehirleriüşmanlık vererek,üzerinde taşıyana sadekat enerjisi yayar.

Pomza taşı:El ve ayakta çıkan çatlaklıkları eritir.

Cam taşı:Kabus görmeyi engeller.sadelik verir.net görmeyi sağlar.

Mavi boncuk:Nazar ışınlarını bilinçli hale getirerek nazara gelinmeyi önler.

Tahta boncuk:Bademcik iltihabını giderir.

Aytaşı: Sara hastalığına birbirdir.Üzerinde taşıyana sara bağlanmaz.

Seramik taşı:İnsan üzerindeki elektiği çeker.

Kristal taşı:Çok yönlü düşünmeyi ve yorum yapma gücünü geliştirir.

Siyah çakıl taşı:Mütevazi yaşama ve soğukkanlı olmayı sağlar.

Hacetül esved taşı:Nur enerjisi dağıtarak insanların tüm çakra bölgelerini açarak insanı ibadetin ve temizliğin gizemine götürür.İnsanı kirlilikten arındırır.

Akik (Kırmızı kalsedon): Uğur ve bereket taşıdır. Donuk akik kan dolaşımını kolaylaştırır. Erkeklerde erkeklik bezini, kadınlarda yumurtalıkları korur.

Kalsedon (Mavi Akik): Düşünce yeteneğini kuvvetlendirir. İyi konuşmayı sağlar, renginden dolayı nazar içinde iyidir.


Zebercet (Peridot): Kalp çarpıntılarına ve sebebi bilinmeyen korkulara iyi gelir.


Kehribar (Amber): Guatr, astım, bronşit, ve alerjiye karşı iyi gelir.

Opal: Sevgi ve şevkat simgesi olup, koşulsuz sevgi verme özelliğine sahip olanlar kullanabilir. Yoksa tarihteki gibi uğursuz taş olma özelliği ortaya çıkabilir. Eklem iltihabına iyi gelir.

Jade: İyi ilişkiler ve dostluk simgesidir. Böbrek rahatsızlığından kaynaklanan ateş düşürür.

Lapislazuli: Ruh beden arasındaki dengeyi sağlar. Ayrıca zihinsel berraklığa ve derin düşünmeye yardımcı olur.

Mercan: Solunum açıcı özelliği vardır

Krizopraz: Seksüel ve depresi durumları rahatlatıcı özelliği vardır. Kişisel yetenekleri ortaya çıkarır.

Pyrite: İrade gücünü arttırır. Diğer insanlara armoni halinde çalışmayı gerçekleştirir.

Jasper: Sevgi ve inanç simgesidir. Karaciğer, dalak ve mesaneyi kuvvetlendirir.

Sodalit: Troid metabolizmasının dengesini sağlar. Güven sağlayarak hata riskini azaltır. Zihin açıklığı ve sakinlik verir.

Topaz (Sitrin): Telepati yeteneğini arttırır. Neşe ve hoşnutluğu uyaran bir taştır.

Tormalin: Vücudu ve zihni güçlendirir. Negatif şartları ve korkuyu uzaklaştırır. Çok güçlü bir koruyucu özelliği vardır. İlham verici ve konsantrasyon sağlayıcıdır.

Kaplan Gözü: Sinirsel spazmları ve baş ağrılarını hafifletir. Sindirim üzerine mükemmel etkilidir. Negatif enerjiden korur.

Kuvars Kristali: Vücudumuzdaki zihinsel, bedensel ve ruhsal düzeyimizi arttırıcı enerji üretir. Ortamdaki tüm negatiflikleri geri iter. Meditasyon için çok uygundur.

Krizopras: Sinirsel gerilimleri yok eder. Fiziksel, zihinsel heyecan durumlarında sakinlik verir. Neşe ve huzur sağlar.

Malahit: Korku ve şüpheleri yok eder. Karaciğer ve dalağın işlevlerine yardımcıdır. Fiziksel ağrıları azaltıcı ve radyasyondan koruyucudur. Uyumayı kolaylaştırır. Zihni ve vücudu canlandırır. Dengeleyicidir.

Mavi Kuvars: Tiroit ve metabolizma dengeleri üzerinde güçlendiricidir. Öksürük azaltıcı ve ateş düşürücüdür. Zihin açıklığı ve güven duygusu sunar. Cinsel problemlere iyi gelir.

Obdisyen: Özellikle çok hassas kişilere karşı koruyucu özelliği vardır. Zihinde oluşan heyecan duygularını engeller. Fiziksel zeminde espri gücünü arttırır. Negatif durumları yok edicidir. Stresi azaltır. Terapi yönü çoktur.

Pembe Kuvars: Stres giderici olup, hata duygularını, korkuyu ve öfkeyi azaltır. Negatif enerjiden koruyucudur. Ruhun inceliğinin sembolüdür. Huzur ve duygu yüklüdür. Sevgi taşıdır.

Rodonit: Vücudun sağlıklı gelişmesine yardımcı olur. Kan dolaşmasını dengeler. Psikolojik olumsuzluklardan kurtarıcı ve cesaret arttırıcıdır.

Rutilat Kuvarsı: Depresyonu azaltır. Enerji kaynağıdır. Özellikler meditasyona uygundur. Negatif enerjiden korur.

Sitrin Kuvarsı: Vücudumuzun tüm dokularıyla etkileşerek güçlendirir. Karaciğer ve safrakesesi işlevlerine yardımcıdır. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Cilde serinlik ve sadelik sunar. Cilt hastalıklarına karşı koruyucudur. Görme bozukluklarına iyi gelir. İçimizdeki gücün sembolüdür.

Agat: Vücutta tansiyon dengeleyicidir. Üriner sistemin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Aklı ve vücudu güçlendirir. Kişiyi cesaretlendirir. Lenflerin sirkülasyonunu rahatlatır. Güçlü bir terapik özelliğe sahiptir.

Akuamarin: Güven, denge ve ahenk sembolüdür. Solunum problemleri ile savaşır. Hafızayı güçlendirir. Sinirleri yatıştırır. Neşe, huzur ve aşk taşıyıcıdır. Özellikle meditasyona uygundur.

Ametist: Pozitif enerji yüklü bir kristaldir. Taşıyan kişiye de bu yükü aktarır. Beyin gücünü yükseltir. Kan temizleyicidir. Negatif enerjilerimizi dışarı boşaltarak huzurlu ve zinde olmamızı sağlar. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirir ve kalbi korur.

Aventurin: Korkuları yenmede ve yaşlılıkla mücadelede etkilidir. Zihinsel karmaşayı ve stresi azaltır. Neşe taşı da denir. Sakinlik ve yaşama sevinci sunar.


Hematit: Kan dolaşımını düzenin sağlıklı olmasına yardımcıdır. Enerji kaynağıdır. Solunum yolları üzerinde olumlu etkileri vardır.

Jasper: Sindirim sistemine iyi gelir. Endokrin sistemine denge getirir. Karaciğer ve safrekesesini güçlendirir. Sağlıklı ve güçlü olmamızı sağlar. Fiziksel direncimizi arttırır.

Taşların gizemli yönlerini ve taşıdıkları enerjilerini metafizik uzmanı Gökhan Hani ile paylaşın Litolojinin farklı gizeli yönlerini duydukça hayret edeceksiniz.

Türkiyenin bilinen yarı kıymetli taşları şunlardır:
Şeffaf Kristal Diaspor (Muğla-Milas)
Ateş Opali (Kütahya-Simav)
Akuvamarin (Manisa-Gördes)
Lüle Taşı (Eskişehir)
Oltu Taşı (Erzurum-Oltu)
Kemmererit (Erzincan-Kop)
Pembe Turmalin (Yozgat-Sarıkaya)
Mavi Kalsedon (Eskişehir-Mayıslar)
Çizgili Agat (Ankara-Çubuk)
Mor Jadeit (Bursa-Harmancık)
Ametist (Balıkesir-Dursunbey,Ordu-Fatsa,Yozgat-Şefaatli)
Yeşil Obsidiyen (Bitlis-Nemrut)
Şeffaf Kristal Kuvars ve Dumanlı Kuvars (Aydın-Çine,Koçarlı,Karacasu)
Siyah Mercan (İzmir kıyıları)
Kehribar ((Doğu ve İç Anadoluda çeşitli yerlerde)
Rodonit-Rodokrozit (Izmir)