Arşimet'in 2 bin yıl önce Roma Gemilerini aynadan yansıttığı güneş ışınlarıyla yaktığı iddiası, modern imkanlarla yapılan ikinci denemede de doğrulanamadı . Kimine göre bu iddia sadece bir 'efsane'. Yaklaşık 2 bin yıl sonra, Arşimet'in 'Sirakuza efsanesi'nin ikinci sağlaması yapıldı. Yunanlı matematikçinin, tarihi yazıtlardaki Roma Gemilerini aynalardan yansıttığı güneş ışığıyla yaktığı söylencesi doğrulanamadı. Efsaneye göre Arşimet, Sirakuza'ya saldıran işgalci Roma filosunu geri püskürtmek için ya cam ya da bronzdan olduğu düşünülen bir alet kullanmış, bununla güneşin güçlü ışınlarını gemilere odakla***** alev almalarını ve sonunda tüm filonun yanmasını sağlamıştı. Discovery Channel'da bu tür mitleri araştıran 'MythBusters' programıyla işbirliği yapan ABD Arizona Üniversitesi ve Massachussetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, Arşimet'in efsanevi ölüm ışınlarını tekrar yarattı. 80 yıllık eski bir balıkçı teknesini Roma filikalarının yerine koyan ekip, 28 metrekarelik bir bronz ve cam aynayla önce 45 metreden yangın çıkarmaya çalıştı. Bu girişim teknenin ahşabından duman çıkmasına sebep olsa da alev yaratmadı. Daha sonra aynı işlem 22 metreden denendi. Bu kez de kendi kendine sönen küçük bir alev ortaya çıktı. Bu deneme efsaneyi ne doğruladı ne de çürüttü... MythBusters prodüktörü Peter Rees, büyük ihtimalle efsanenin 'bir efsaneden ibaret olduğunu' söylerken MIT profesörü David Wallace ise "Arşimet'in bunu başarıp başarmadığını kim söyleyebilir ki? Dehası unutulmamalı" dedi..