23 sene boyunca parça parça inen, tamamı 600 sayfa olan Kur'an'da;
Dünya kelimesi 115 defa,
Ahiret kelimesi de 115
defa zikrediliyor.

Melaike kelimesi 88 defa,
Şeytan kelimesi de 88 defa
yer alıyor.

Hayat kelimesi 145 defa, Mevt (ölüm)
kelimesi 145 defa.

Nef' (fayda) kelimesi 50 defa,
Fesad (zarar) kelimesi de 50 defa.

Nas (insanlar) kelimesi 368 defa,
Rusül (Peygamberler) kelimesi de 368 defa.

İblis kelimesi 11 defa zikredilmiş,
İblis'ten Allah'a sığınmak ifadesi de 11 defa zikredilmiş.

Musibet kelimesi 75 defa,
şükür kelimesi de 75 defa.
(İnsan Allah'a karşı gelmek hariç her haline
şükretmeli.)

Zeheb (altın) kelimesi 8 defa,
Teref (lüks içinde yaşama) kelimesi de 8 defa.

Sihir kelimesi 60 defa,
fitne kelimesi de 60 defa
(Sihir vesilesi ile yeryüzünde fitne çıkardılar.)

Zekat kelimesi 32 defa,
bereket kelimesi de 32 defa.
(Zekat malın bereketidir ve o malı asla eksiltmez.)

İnfak kelimesi 73 defa,
rıza kelimesi de 73 defa
(O kimseler ki, Allah yolunda infak ederler. Allah onlardan razıdır.)

Şiddet kelimesi 114 defa,
sabır kelimesi de 114 defa.

Recül (Adam) kelimesi 24 defa
mer'e (Kadın) kelimesi de 24 defa

Namaz kelimesi 5 defa zikredilmiş,
(Beş vakit),

Şehr (ay) kelimesi 12 defa zikredilmiş
(12 ay).

Bahr (Deniz) kelimesi 32 defa zikredilmiş.
Berr (Kara) kelimesi 13 defa zikredilmiş.
Buradaki enteresan husus şudur: Kur'an'da 32 defa Bahr kelimesi
sulara, 13 defa zikredilen Berr kelimesi de kuru yani toprak kısmı olan karalara işaret etmektedir.

Biz bu ikisini (32 ve 13) toplarsak 45 eder. Sonra basit bir denklemle bunları 45 üzerinden bir yüzdelemeye gidecek olursak, karşımıza 32'nin % 71,11111111111, 13'ün %28,888888888888 çıkar. Çünkü Arz Küresi üzerinde suların nisbeti % 71,11111111111'dir. Karaların nisbeti ise % 28,8888888'dir.