İnsanoğlu kısa hayatında kutsal bir etkinlik olan evlilik sonucu bazı anlaşmazlıklardan dolayı boşanabiliyorda. Boşanmaların başlıca sebepleri arasında şiddetli geçimsizlik, aldatma, eşler arasındaki sevgi ve saygının ortadan kalkması ve buna benzer sebepleri sıralayabiliriz.

Peki dinimizde eşleri boşanmaktan vazgeçirmek için faydalı olacak bir dua var mı diye soracak olursanız tabiiki var. İşte şimdi aşağıda vereceğimiz duayı okuyan eşler mutlaka faydasını göreceklerdir.“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hedmi ve eûzü bike mine’t-teraddî ve eûzü bike mine’l-ğarakı ve’l-harakı ve’l-heremi ve eûzü bike en yetehabbetaniye’ş-şeytânü inde’l-mevti ve eûzü bike en emûte fî sebîlike müdbiran ve eûzü bike en emûte ledîğan”