Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ergikellahu yeşfike,ezhibil
be’se Rebben nasi ve eşfi, enteşşafi,La
şifae illa ,şifaüke,şifaen la yügadiru
segamen amine birahmetike ya
erhamerrahimin.Min külli şey’in yu’zike
ve min külli aynin ve hasidin,Allahu yeşfik

Ey Allahım (C.C.) Hamdın Sana Mahsus olması ve Senden başka İlah olmaması
hürmetine tüm şifa bekleyen hasta
kullarına dertli kullarına Hüsn-ü Hatime
ve Şafi İsminle Şifalar ihsan eyle.. Sen Rahman ve Rahimsin. Biz kullarına Rahmetinle Muamele eyle. Habibin Muhammed Mustafa (S.A.V.)‘i vesile kılarak sana niyaz ediyoruz Dualarımıza icabet eyle. Ey Zülcelal vel İkram Hayy ve Kayyum Olan Allahım (C.C.). Amin