aziz mahmut hüdai hz.nin vefati 1628

Işgalci fransızin ve ıngilterenin ıstanbulu boşaltması 1923