panama kanalının açılışı 1915
Işte panama kanalı ve yine amerika..amerika yine burda da iş başında buyrun..ışte panama kanalı ışte özellikleri ve başından geçen olaylar
Panama Kanalının genişliği en dar yerinde 91,en geniş kısmında da 300 metredir. Kanalın uzunluğu yaklaşık olarak 81 1/2 kilometredir. Bu kanal sayesinde, gemilerin Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanustan birbirine geçebilmeleri 8000 mil kısaltılmıştır. Panama Kanalı, Süveyş Kanalı gibi iki denizi doğrudan doğruya birleştiren bir kanal durumunda değildir. Kanal kesiminde oldukça geniş bir yer kaplayan Gatun Gölünün yüzeyi her iki okyanustan da yüksektir. Bunun için, her iki okyanustan gelen gemiler, kanalın kademeli olarak birbirinden yüksek yapılmış havuzlarında gölün yüzeyine kadar yükseltilirler. Yolun önemli bir kısmını göl kesiminde geçerler, sonra çıkacakları okyanus tarafında gene kademeli olarak, havuzlar aracılığıyla okyanus seviyesine indirilirler. Kanalın yapımı sırasında toprak 100 metre derinliğe kadar kazılmış ve sadece bir defada 20 ton dinamit kullanılarak tepeleri atmak gerekmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin batıya doğru yayılması sırasında, iki okyanus arasında daha kolay ve kestirme bir geçit düşünülmüştü. Panama Demiryolu Ortaklığı'nın nice güçlüklerle baş ederek yaptırdığı Panama demiryolu da bu devreye rastlar. Buna karşılık, Fransızlar da kendi çıkarlarını hesaplayarak 1879 yılında burada bir kanal yapımını düşünmeye başlamışlardı. Süveyş Kanalı'nı açan Ferdinand de Lesseps işin başına getirilerek, 1879 yılında "Okyanuslararası Panama Kanalı Kumpanyası" kuruldu. 1881 yılının 1 Şubat günü,ilk olarak toprağın kazılmasına girişildi. Ancak, De Lesseps bu kanal çevresiyle ilgili incelemelerinde fazla titiz davranmamıştı. Bazı yerlerde yükseklik farkları 80 metreyi buluyordu . İki kanalın (yani Süveyş Kanalı ile Panama Kanalı'nın) jeolojikyapıları farklıydı. Süveyş Kanalı genellikle kuru bir kum yüzeyinde açılmıştı. Panama bölgesi ise küçük nehirler, dereler ve bataklıklarla kaplıydı. Yağmur mevsiminde büyük taşmalar oluyor, yapım ağır gidiyor, masraf giderek kabarıyordu. Kumpanya 800 milyon frankla işe başlamışken. 8 yılda 1. 5 milyar frank harcamıştı. Oysa dört yüz bine yakın hisse sahibine kanalın 7 yılda tamamlanacağı vaat edilmişti. Ferdinand de Lesseps'in yanıltıları, kumpanyanın durmasına yol açtı. 1894 yılında yeniden kurulan ortaklık,bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nin de işbirliğini kabul etti. Fakat politik ve mali güçlükler sonucu, Fransa,buradaki haklarını Amerika Birleşik Devletleri'ne satmak zorunda kaldı. Amerika, kanalın açılması girişimine 1904 yılında başladı ve 10 yıl içinde işi sonuçlandırdı. Halen "Kanal Bölgesi" diye anılan ve kanal boyunca uzanan, 16 km. genişliğindeki toprak şerit Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Bölge tamamen Amerikan yönetimindedir. Nüfusu 45. 000 olup, başkenti Balboa'dır. Kanalın nice zorluklarla tamamlandığını belirtmek için ,başlangıçta her 1000 işçiden 176 sının, malarya (zehirli sıtma) ve sarı humma yüzünden öldüğünü söyleyebiliriz. Goethals adındaki New York'lu mühendisin yönetimi altında yapılan çalışmalarda, sonradan bu oran 1000 kişide 25'e kadar düşürebilmişti.