Ucu eğri ve sivri, yanları keskin, silah olarak kullanılabilen kamadan küçük bıçak . hançerler şekil olarak düz veya tırtıllı olurlar. Bulunan ilk hançer boyutlu bıçaklar, çok eski çağlara aittir. Bu hançerlerde kabz, sap gibi ayrıntılar kullanılmakla birlikte, yekpare olarak yapılmışlardı. Eski tarihlerde yapılmış bu tip hançerlere çakmaktaşı, bronz ve demir olanları misal verilebilir. Çakmaktaşı ve bronzda n yapılmış hançerler, ince, iki yüzü keskin, demir hançerler ise bunlardan daha geniş ve sağlamdır.


İlerleyen zamanda dünyanın çeşitli yerlerinde değişik hançer tipleri ortaya çıktı. Osmanlı devleti zamanında kullanılan hançerler genellikle demirden, bu tip hançerlere uygun şekilde imal edilirlerdi. tanzimat dönemine kadar hançer, hemen ekseri erkeğin taşıdığı, mertlik, cengaverlik timsali bir nesne olarak görülürdü. Hançerin Osmanlılarda itibar görmesi, kabza ve kınların süslemesinin kuyumculuğun bir dalı
haline gelerek, bu dalda en güzel örneklerin verilmesine sebeb oldu. Yakut, elmas, pırlanta, zümrüt gibi kıymetli taşlarla süslenmiş hançerler, padişahlara verilen hediyelerin belli başlılarından olmuştur. Topkapı Sarayı Müzesinde Osmanlı döneminden kalma kıymet biçilmez hançerler vardır. Yavuz Sultan Selim Hanın sapı neceften yapılmış hançeri bunların en ünlüsüdür. Yirminci yüz yılın başlarında hançerler önemlerini kaybetti ise de Birinci dünya Savaşında elde edilen tecrübeler bunların hala yakın mücadele için kullanışlı ve geçerli silah olduklarını ortaya koymuştur.
ikinci Dünya Savaşında ise, zamanın en modern ordusu olan ABD askerlerinin tamamına hançer dağıtılmıştır. Günümüzde de hemen hemen bütün ordularda hançer kasatura kullanılmaktadır. Bu silahlar kasatura, kama gibi özel isimler almakta, ancak ölçü ve biçim olarak yine hançer sınıfına girmektedir. Hançerler genellikle iki yüzlü olmakla beraber, ince üçgen prizma şeklinde yapılanları da vardır. Bazı hançerlerin bir ağzı keskin diğer ağzı kör olabilir. Uzunlukları 10-15 cm arasında değişir. Bu boyutları aşan bıçaklar değişik isimler alırlar. Hançerler asıl olarak düzdürler. Fransız, Alman, Malezyalılara mahsus hançerler ile Çinlilerin Kore Savaşında kullandığı gibi kavisli, tırtıllı olanları da vardır.