Leyleksiler takımının balıkçıgiller
ailseinden, daha çok balıkla beslenen,
uzun bacaklı, uzun boylu, sivri gagalı
kuşların ortak adı. Tüyleri gri, mavi, kahverengi ve beyaz
olan balıkçıgillerden Tigrosomatinae
altailesi üyeleri biraz daha kısa
bacaklıdırlar ve Güney Amerika, Afrika
ve Papua bölgesinde yaşarlar. Gece
balıkçılları (Nyctiecoracinae altailesi), gece avlanırlar. Türkiye'deki balıkçıl türleri ; beyaz balıkçıl (Egretta alba) toprak (Ardeola
rallodies) küçük beyaz balıkçıl (E.
garzetta), külrengi balıkçıl (Ardea
cinera) erguvani balıkçıl (A. purpurea),
cüce yırtıcı balıkçıl ya da cüce balaban
(İxobrychus minutus), öküz balıkçılı (Butaurus stellaris) ve gece balıkçılarıdır
(Nycticorax nycticorax). Balıkçıllar balık, kurbağa ve benzer
hayvanlar avladıkları göllerin
çevresinde dolaşırlar. Bazı balıkçıllar,
koloniler halinde yuva yaptıkları üreme
mevsimi dışında, yalnız yaşarlar. Geri
kalanlarsa toplu halde yaşamayı yeğlerler. Yuvalarını ağaçların yüksek
dallarına yaparlar. Kur yapma sırasında
özel sesler çıkarır, akrobatik hareketler
yaparlar. Dişiler çoğunlukla 3-7
yumurta üstünde kuluçkaya yatar ve
ince tüylü yavrularını kustukları av etleriyle beslerler.