Gündüz yırtıcılarıgiller ailesinden yırtıcı
kuş. Türkiye'de, ılıman Avrasya'nın her
yerinde, Kuzey Afrika'da ve Amerika'da
yaşayan atmacaların büyüklüğü, kanat
açıklığı 35 cm olan Afrika serçe
atmacasından, kanat açıklığı 1,5 m olan
pürüzlü bacaklı atmacaya kadar değişir. Cinsin örnek türü atmaca (Accipiter
nisus), eğitilerek kuş avlamada
kullanılır. Atmacalar, bazı zararlı
kemirici hayvanları yakaladıklarından,
bir bakıma yararlı kuşlardır.

Kaynak:
Kategori: HAYVANLAR ALEMi VE BAKIMLARI
Konu: ATMACA