Kim allah için sever,allah için buğzeder,allah için verir,allah için men ederse imanı kemale ermiştir..