Oniks veya Damarlı Akik (İngilizce
karşılığı olan Onyx de sıklıkla kullanılır),
yarı değerli bir taş türüdür. Oniks ismi
Asur dilinde "yüzük, halka" anlamına
gelen sözcükten türemiştir. Kuvars'ın
kriptokristalin bir türü olan oniks, farklı renklerde birçok katmana sahip olan bir
taştır. Katmanların renkleri oldukça
değişkendir ve beyazdan siyaha kadar
birçok farklı renkte olabilir. Bir oniks
türü olan Sardoniks (Sardonyx) ise
renkli şeritler kırmızının tonlarıdır. Saf siyah oniks pek yaygın bulunsa da
renkli oniksler kadar yaygın bulunmaz.
Bazen kalsit gibi farklı taşlara da hatalı
bir şekilde oniks dendiği olmuştur. Oysa
örneğin kalsit, onikse oranla çok daha
yumuşaktır ve daha yaygın bulunur. Kimyasal formulü SiO2, silikon dioksit,
olan oniksin Mohs skalasına göre sertliği
7'dir.