Oltu taşı,Ülkemiz'de Erzurum'un Oltu
ilçesinin kuzeydoğu kesiminden
çıkarılmakta olan yarı değerli bir taştır.
Oltu taşının diğer bir adıda
Karakehribardır. Oltu taşı siyah, koyu
kahve, sarı, nadiren de gri-yeşilimsi olabir. Bu maden esasında bir karbon
bileşenidir, siyah renkli, kolay
işlenebilen, bu nedenle de takı ve ziynet
eşyası yapımında kullanılır. Genelde
bayan takıları ve [tesbih] üretiminde
önemli bir yere sahiptir. Yüzyıllardan beri yörede genellikle tek kişilik ve
babadan oğla geçen ev-atölyelerde
fazla bir değişikliğe uğramadan
üretilmektedir. 3213 sayılı Maden
Kanunu'nda kıymetli taşlar arasında
olduğunun tescili dahi yapılmıştır.Yakın tarihlerden itibaren Gürcistan üzerinden
getirilen benzer özelliklerdeki taşlar
Oltu Taşı adı altında
pazarlanmaktadır.Ancak bu taşlar
kalitesiz,çabuk kırılganlık özelliğine
sahip ve Oltu Taşında bulunan siyah ve kahveregimsi özelliklerinin
dışındadır.Kalitesinin düşüklüğü
sebebiyle piyasaya ucuz olarak
sürülmekte bu da hakiki Oltu Taşı üretici
ve pazarlamacılarının işlerini
zorlaştırmaktadır.