Kuran'ı Kerim'de ki cinlerin tarifi yapılırken ateşin dumansız alevindentanımı bizlere cinlerin ışınlar ve dalga boylarından meydana gelmiş yaratıklar olduğunu düşündürmektedir.Askeri amaçlarla geliştirilen çeşitli görüş aygıtlarının zamanla duvarların ardını bile gösterebilecek kadar geliştiği bu çağda yeni keşfedilen bir cihazla cinlerin de
görülmesinin mümkün olabileceğini düşünmek hiç te hayal perestliksayılmasa gerek.Belki de cinleri görebilecek bir cihaz geliştirildi.Böyle bir cihaz yapıldıysa bu cihazı yapmayı başaranların biz cinleri görüyoruz diyerek bu muazzam bilgiyi Dünya kamu oyuna açıklaması beklenemez.Tıpkı uzayda yaşayan başka canlı türlerinin ve
medeniyetlerin varlığının bilindiği halde insanlardan gizlenmesi gibi cin gerçeğide büyük bir kıskançlıkla gizlenmektedir.
Oysa eskiler cinlerle ilgili konularda bildiklerini insanlarla paylaşmakta hiç de kıskanç değillerdi.Cinlerle ilgili kitaplar yazar ve cin çağırmanın yöntemlerini ayrıntılı olarak açıklarlardı.