Kutsal kitaplarda cin ve periler
Tevrat ve İncil'de de cinlerden bahsedildiği gibi Budizm,Taoizm,Şamanizm gibi inançlarda da cinler önemli yer tutar.Bütün inanç sistemleri cinleri dışlamaz cin gerçeğini kabul eder.Kuran tefsircilerine göre insanların atası Adem cinlerin atası ise Cann yani iblistir.Yine verilen bilgilerde cinlerin de insanlar gibi erkek ve dişilerden oluştuğu bunların erkeklerine cin dişilerine de peri dendiğisöylenir.Cinlerinde iyileri ve kötüleri vardır.Cinler binlerce yıl yaşar ve onlarda evlenir,çoğalır.Cinler ve perilerle evlenen insanların olduğu her devirde söylenegelmiştir.