Cinler kaç yıl yaşar ?
Kuran'ı Kerim'de cinlerin ateşin dumansız alevinden yaratıldıkları veinsanlardan önce yaratıldıkları yazılıdır.Cinler yüzlerce hatta binlerce yıl yaşayabilirler.Cinlerin ömrü insanara oranla çok daha uzundur.
Bu sebepledirki cin bin yıl önce saklanmış bir definenin yerinibilebilir,yüz yıllar önce olmuş olayları cin o zamanlar yaşadığındangayet net bir şekilde anlatabilir.Bu kadar uzun bir ömre sahip olancinler elbette bu ömürle orantılı olarak güçlü bir hafızaya sahiptirler.Cin gibi,cin gibi bakıyor,cin gibi akıllı,cin fikirli,cinbaz (canbaz)sözleri cinlerin verdiği ilhamla insanlar arasında hala söylenmektedir.
Kur'anda cinler :
Cin Suresinde Peygamberimiz Hz.Muhammed Kur'an okurkencinlerin onu dinledikleri,ve peygamberimizin cinleri doğru yola
çağırması anlatılmaktadır.Yine Kuran'da insanlar gibi cinlerin de kötülük yapan,günahkar olanlarının Cehenneme atılacağı yazar.Anlaşıldığı gibi Peygamberimizde cinleri görmüş,cinlerle konuşmuş, cinlere tebliğde bulunmuş,cinleri de insanları uyardığı gibi uyarmıştır.Kuran'da cinlerle ilgili Sure ve Ayetler mevcuttur.Cinlerle ilgili Sure ve Ayet numaraları cinlerlealakalı Ayetleri incelemek için belirtilmiştir.Cinlerle ilgili Sureler:En am suresi 76.Ayet.Neml Suresi 10.Ayet
Kassas Suresi 31.Ayet.Hicr Suresi 27.Ayet.Rahman Suresi 15.Ayet.Kehf Suresi 51.Ayet.Araf Suresi 178.Ayet.Saffat Suresi 10.Ayet.Cin Suresi 8.ve 9.Ayetler.