Sponsor Reklam-5
4 sonuçtan 1 ile 4 arası
 1. #1
  Zorbey Guest

  Standart MEDYUM-MEDYUM SÖZLÜĞÜ


  AJAN MEDYUM-MEDYUMuyu dışı algıya sahip birisinin,aynı yetiye sahip diğeriyle deneysel ilişkiye girmesi (2) Poltergeist olaylarda odak kişi.(Bkz. Poltergeist)
  AKAŞİK KAYITLAR: Zamanın başlıngacından beri varolan tüm bilgiyi ve deneyimi taşıyan anılar.Bazı mistik doktrinlerde, Akaşik bilgi birikimlerin ruhsal özde varolduklarına doğumlarda aktarıldıklarına inanılır.
  AKAPUNTUR:Geleneksel Çin Tıp metodu.Altın veya platin iğnelerin insan bedenindeki enerji merkezlerine saplanması yoluyla uygulanır.Özel bir eğitim ve uzmanlık gerektirmektedir.
  ALFA RİTMİ:Beyindeki elektiriksel aktivite(saniyede 10 cycle).Zihinsel huzur alanına ulaşma amacında etkin olduğu kabul edilir.
  ALTINCI DUYU:ESP'nin popüler adı.
  ANİMİZM:Tüm yaşayan şeyleri ve doğal varlıkları kutsal varsayıp tapınmak inancı veya antik bir inanç.Her canlı varlıkta bir öz veya bireysel bir ruh olduğu kabul edilmektedir.
  ANORMAL FENOMEN MEDYUM-MEDYUMoğal olmayan.Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal olay.
  ANOXIA:Bakınız;Serebral Anoxia
  APOR:Açıklanamayan bir şekilde bilinmeyen bir yerden gelen fiziksel bir cisim ortaya çıkışı.Aporların sık sık seans odalarında ve fiziksel medyumik olaylarda görüldüğü kabul edilir.
  ARAŞTIRMA OLUŞUMU:PSI etkisini araştırıken soruşturma faktörlerinin amaçlarını saptamak.
  ASTRAL PROJESİYON:Beden Dışı Deney.Fizik bedenden ayrılma...
  ASTROLOJİ:Astronomik olaylardan yola çıkılarak,yaşamı tanımlama pratiği ve kuramı.Astronomik olayların dünyadaki olaylarla ilgili olduğu varsayılmaktadır,bireyin kişiliği,biyografisi veya sosyal ya da politik eğilimleri bu ilişkinin kapsamındadır.Aynı metotla,geçmişin istatistik değerleri baz alınmakta ve gelecek varsayımları yapılmaktadır.
  ATALARA TAPINMA:Bir dinsel yöntem.Ataların kutsal ve saygıdeğer olduklarına inanılarak tapınılması.
  ATAVİZM:Geçmişte yaşayan ataların karakterisk anlamda genetik olarak yeniden ortaya çıkışı ve yeniden doğuşu.Ruh göçü ile ilgili değildir.
  ATEŞTE YÜRÜME:Kızgın kömürlerin üzerinde yanmadan ve acı duymadan yalınayak yürütmek.Yüksek bir trans hali..
  AURA:Yaşayan tüm canlı yaratıklarda varolduğuna inanılan enrji alanı.Bazı durugörücülerin Aura'yı gördüklerine inanılır ve genelde parlak ve renkli bir alan olarak tanımlanır.
  B:
  BA:Antik Mısır'da kişinin ölümsüz öz varlığı.
  BANSHEE:Gal inançlarında,inleyerek ve çığlık atarak müjde verdiğine inanılan dişi varlık.
  BEDENSİZ İLİŞKİ (Discarnate Entity):Görünmeyen bir varlığın veya ruhun ilişkiye geçmesi.Genelde bir insanın ölümünden sonra yaşamındaki kişilik olarak tezahür eder.
  BERRAKLIK (Lucidity):a)Durugörünün en eski tanımı.b)Brrak rüya görmek.
  BERRAK RÜYA (Lucid Dreaming):Bireyin rüya görürken bilinçli olması veya uyanık olduğunu hissetmesi.Bu duygu genelde,canlılık ve özgürlük verir;öte anlamda da rüyalardaki olayları kontrol edebilme yetisi veya pratiğidir.
  BEYAZ BÜYÜ:Olumlu amaçlar için yapılan büyü.
  BEYAZ SES:Hışırtıya benzer ses.Tüm ses frekanslarının bütünleştirilmesiyle elde edilir.
  BİLİKASYON:İki farklı mekanda aynı anda bulunmak;Tayyı Mekan'da demektir.
  BİOFEEDBACK:Geçerli psikolojik alanda bir insandaki bilginin gelişim tekniği.Biofeedback,psikolojik oluşumları bilinçli olarak kontrol edebilme yetisine sahip olmak anlamına da gelir.
  BİOPK:Biyolojik oluşumlarda görülen psikinetik etkiler.
  BİTKİSEL PSI:ESP'nin bitkilerde araştırılması.
  BM (Kör Eşleme):Kartlarda yapılan bilinç okuma veya telepati deneylerindeki tanımlama.
  BİRLEŞEMEMEK(Dissociation):Normal haldeki uyanık bilinç ortamın dışında oluşan eylem veya bilinç merkezinden ayrı olarak zihinsel bir oluşumun varlığının ileri sürülmesi.
  BİRLİK:Bir insanın bir ruhçu veya zihin okuyucu ile kurduğu gizli ilişki.Şarlatanlığın en çok görüldüğü alandır.
  BÖLÜNMÜŞ KİŞİLİK(Multiple Personality):Bir insanın iki farklı ve ayrı kişiliğe,psikiyatrik koşullarda ve farklı zamanlarda bölünmesi.
  BULANIM TEZAHÜRÜ(Crisis Apparition):Önemli bir olayın ardından;ölüm,kaza ve ani hastalık gibi bulanımların hemen ardından veya o anda görülen doğaötesi görüntü.
  BÜYÜLÜ SÖZLÜK (Spell):Sözle veya yazıyla majikal güç edinilmesi.
  C:
  CAN:Bir canlının ölümsüz olduğuna inanılan ruhsal elementi.
  CİSİM OKUMA:Bakınız Psikometri.
  CIPHER TESTİ:Ölüm ötesinden bir varlığın ilişki kurmak amacıyla şifreli mesaj yollaması.
  CLAIRAUDIENCE MEDYUM-MEDYUMuyulan seslerden elde edilen normaldışı bilgi.
  CLAIRSENTIENCE:Clairaudience veya Clairvoyance yetilerden elde edilen normal dışı bilgi.
  CLAIRVOYANCE:Bir olaydan veya cisimden elde edilen normal dışı bilgi.Burada görsel ilişki veya gözlem gerekli değildir.
  CLAIRVOYAN:Normal ötesi bilgi elde edebilen kişi.Genellikle ruhsal ilişki halindedir ve bu ilişki veya gözlem gerekli değildir.
  CORRELATION:İki veya daha fazla olay ya da değişken arasındaki bileşik veya birleşik ilişki.
  CORRELATION EĞRİSİ:İki veya daha fazla ilişki arasındaki birleşik ölçümün matematiksel indexsi.
  CRYPTOMNESIA:Normal ortamlarda bilinen ve geçerli bilginin kaynağının hatırlanmaması.Anılar normal ötesi deney ortamında yanlış olarak ortaya çıkarlar ve yanıltırlar.Cryptomnesia bazen'de,görünür bir normalötesi deneyde Geçmiş Yaşam Anıları'nın tanımlanması anlamında da kullanılır.
  Ç
  ÇAĞIRMA (Conjuring):Hile yaparak normalötesi etkilerin benzer şekilde oluşturulması.Genelde eğlence amacıyla yapılır.Fincan celselerinde olduğu gibi.
  ÇAPRAZ İLİŞKİ (Crosscorrespondence):a)Farklı bilgi düzeylerindeki bağımsız çalışan iki veya daha fazla medyumun aynı bilgiyi paylaşması.b)Çapraz ilişkiler,1901-1932 arasındaki dönemde İngiltere'de Ruhsal Araştırmalar Derneği'nde(Society for Psychial Research) bir grup otomat medyumun çalışmalarında yoğun olarak görülmüştü.
  ÇATAL (Divining Rod):Özellikle "Dowsing" yani çatal değnekle yeraltı kaynaklarını bulma yönteminde kullanılan çatal dallı değnek.
  ÇİZİM:ESP testinde deneğe verilen görmediği hedefin resmini zihinsel olarak çizmesi.
  ÇOĞUNLUK TEKNİĞİ (Majority Vote Technique):Bir ESP deneyinde,çeşitli deneklerin bir hedefe yönelerek aynı sonucu almaları veya tersi bir deneğin çeşitli hedeflerden aynı sonucu alması.En geçerli tahminlerdir.
  ÇÜRÜME (Incorruptibility):Bilinmeyen nedenle cesedin bozulmaması
  D
  DAEMON (Daimon):Gardiyan ruh;onlarla ilham almak veya danışmak için ilişki kurulur ve genelde kötü huylu olduklarına inanılır.
  DAİRE:Bir seansta toplanan grup.
  DAMLA İLİŞKİ (Dropin Communicator):Beklenmedik ortamda ve zamanda normal ötesi bir ilişkinin kurulması.
  DARBELER (Raps):Poltergeist olaylarda veya fizik medyumlarda ortaya çıkan nedeni açıklanamayan vuruş veya darbe sesleri.
  DEĞİŞKEN BİLİNÇ ALANLARI (ASC):Bilincin uyku sırasında veya uyanıklık sırasındaki normal ortamdaki farklılığını tanımlayan deyim.Özellikle hipnoz,trans,ekstazi,saykodelik ve meditatif deney alanlarında ortaya çıkar.Normalötesi olaylarda varlığı gerekli değildir.
  DEJA VU:Bİr insanın yaşadığı olayı,yaşadığı anda daha önce aynen yaşamış olduğunu hissetmesi.
  DEMATERIALIZATION:Bİr insanın yaşadığı olayı,yaşadığı anda daha önce aynen yaşamış olduğunu hissetmesi.
  DENEK:Normalötesi olayın veya etkinin kaybolması veya bir cismin yokolması."Deport" olarak da bilinir.
  DENEY:PSI yeteneği araştırılan kişi.
  DENEYCİ ETKİSİ:Geçerli kontrol koşulları altında yapılan test.
  DENEYSEL GRUP:Özel deneysel ortamdaki denek ve deneyci grubu.Sonuçlar kontrol edilen grubun benzerleriyle karşılaştırılmasıyla elde edilir.
  DENEYSEL PARAPSİKOLOJİ:Parapsikolojik araştırmalar.Kanıtlanmış deneysel metodların uygulanması,geçerli tekniklerinkullanılması ve kendiliğinden oluşan benzer olayların karşılaştırılmaları,sistemin temel kurallarıdır.
  DEPREM EFEKTİ:Ünlü fizik medyum D MEDYUM-MEDYUMHome'un tanıttığı fenomen.Ruhsal ilişki sırasında odanın bir deprem olurmuşçasına sallanması.
  DISPLACEMENT:Bir duyu dışı algı deneyinde,tasarlanan amaca yönelik cevapların çapraz ilişki sonucunda hedef olmayan kişi veya yerden deney öncesi ya da sonrasında gelmesi.
  DMILS:"Dirrect Mental Interactıon with Living Systems" yani yaşayan sistemlerle doğrudan zihinsel ilişkinin psikokinetik etkilerinin psikolojik oluşumu.
  DOĞRUDAN SES (Direct Voice):Bir seans sırasında duyulan ve bir insandan çıkmadığı anlaşılan ses.Sesin boşluktan geldiğine inanılır;geçmişte bu amaç için trompetler veya megafonlar kullanılıyordu.
  DOLAYSIZ SES (Indirect Voice):Bedensiz varlıklarla yapılan ilişkide ortaya çıkan medyumik fenomen.Bazen sesin duyulması için bir aygıt kullanılır.Sık sık görülen bir diğer türse,medyumun mormal sesin değişmesidir.
  DOPPELGANGER:Bir insanın dublesinin(eş görüntüsü) yansıması(bakınız astral beden).
  DT (Down Through Technique):Kartlarla yapılan deneylerde deneklik yapan kişinin hedef alına simgeleri yukarıdan aşağıya doğru tarama tekniği
  DUA:En büyük ruhsal güç ya da merkezle veya yaratıcı ile içten ilişki kurma çabası.
  DUBLE:Bir insanın fizik bedeninin kopyası.
  DUYARLI (Sensitive):Ruhçu.
  DUYU DIŞI ALGILAMA (ESP):Normalötesi yollarla yani durugörülü,telepati veya öngörü gibi yöntemlerle elde edilen bilgi.
  DUYURUCU RÜYA:Kişinin yeniden doğumu ile ilgili bilgi verdiğine inanılan rüya.
  DUYUSAL YOKSUNLUK (Sensory Deprivation) MEDYUM-MEDYUMuyusal alışların kısıtlandığı koşullar.
  DÜNYADIŞI CANLI (Extraterrestrial) MEDYUM-MEDYUMünyadışından gelen canlılar.Yani bir başka gezegenden veya yıldız grubunun gezegenlerinden gelen zeki canlılar.Bunların başka boyut canlıları deyimiyle karıştırılmamaları gerekir.
  DÜŞÜNCE FOTOĞRAFÇILIĞI (Thoughtography):Fotoğraf filmleri üzerinde,paranormal yetilerin kullanılmasıyla,görüntüler oluşturmak veya zihinsel imaj tekniği.Ama bugüne kadar sadece Ted Serios adlı yetenekli tarafından başarabildi.
  DÜŞÜNCE TRANSFERİ:Bakınız telepati.
  DÜŞÜNCE İLİŞKİSİNİ OKUMA (Contact Mind Reading):Telepati'ye benzer bir teknik.Düşünce okuyucusu.Karşısındaki kişinin elini ya da kolunu tutarak kas hareketlerini hisseder ve anlamlar çıkarmaya çalışır.Bu kas hareketlerinin bilinçaltından üretildiği kabul edilir.Bu yöntem,Cumberlandism veya Hellstromism adlarıyla da tanınır.
  DÜŞÜNCE OKUMA:Bakınız telepati.
  E
  EEG (Electro Encephalography):Beynin cortex bölgesindeki elektiriksel aktivitenin ölçülüp kaydedilmesi.
  EĞİTİM EFEKTİ (Incline Effect):Bir PSI deneyinde,performansın düşmesiyle testin tekrarlanması.
  EKSTRABOYUT: (Extradimensional):Normal uzay-zaman ortamı dışında olmak.
  EKTOPLAZMA:Yarı likit madde.Fizik medyumlarının kulak,burun,ağız,göbek ve bazende cinsel organlarından dışarıya çıkmaktadır.Ektoplazmanın fizik bedenin bir parçası olduğu ve çeşitli organik maddeleri içerdiği belirtilmiştir.
  EL FALI:Bir insanın karakterini ve geleceğini avucundaki çizgilere bakarak belirlemek.
  ELEMENTAL RUH:Klasik dört elementle yani ateş,hava,toprak ve suyla ilgili olduklarına inanılan ruhsal varlıklar.
  ENVOKASYON (Invoction):İyi niyetli ruhların çağrılması.
  ESP:Bakınız duyu dışı algılama
  ESP KARTLARI:Bakınız Zener kartları.
  ETHERİK BEDEN:Astral beden anlamında
  EVP (Electronic Voice Phenomena):Bakınız Raudive Sesleri.
  F
  FAL (Fortune Telling):Çeşitli yöntemlerin kullanılmasıyla gelecekte olacak olayların tahmin edilebilmesi.Falla kehanet arasındaki fark,kehanetin daha evrensel olması,falın ise bireysel çizgide kalmasıdır.
  FARADAY KAFESİ:Radyo dalgalarının geçmesini engellemek için kullanılan tel örgü kafes.
  FEEDBACK MEDYUM-MEDYUMenenen kişiye performansıyla ilgili olarak,gerekli bilginin verilmesi.
  FERENOLOJİ:Karakteri ve zihinsel yetileri bir kafatasına bakarak tahmin etmek.
  FORTEAN FENOMEN:Özellikle geleneksel bilimsel bilginin dışında kalan ve bilime meydan okuyan garip olay.İsim,Amerikalı yazar ve araştırmacı Charles Fort tarafından verilmiştir.Fortean olaylar,genelde normalötesi içerikler taşırlar ama bazen de garip yaratıklar,şaşılacak olaylar,inanılmaz rastlantılar,gökten yağan tuhaf cisimler ve alışılmadık yağmurlar da aynı sınıflamaya girerler.
  G
  GANZFELD:ESP olayı araştırılırken kullanılan bir teknik.Bireysel deneyde, örnek alınan uyarılar yoktur.Genel olarak Ganzfeld Deneyi,gözlerin üzerine göz kırpmayı engellemek amacıyla konan yarım tenis toplarıyla başlar.Denek aynı anda kulaklıklarından gelen tıslama sesini(Bakınız beyaz gürültü)dinler.
  GAZATE DENEYİMİ:a)Günlük bir gazeteye bakılarak,ruhsal bir varlığın rehberliği ile geleceğin tahmini.b)Bir majisyenin veya düşünce okuyucusunun gelecekte çıkarılacak olan gazete başlıklarını okuyabilmesi.
  GEÇERSİZLİK (Null hypothesis) MEDYUM-MEDYUMeneysel sonuçlarda şans faktörünün gerekliliği.
  GEÇMİŞ YAŞAM ANILARI:Önceki ve sonraki yaşamlarındaki anıların ve imajların anımsanması.
  GEÇMİŞ YAŞAMA DÖNDÜRME:Hipnoz tekniğiyle kişiye önceki yaşamın veya yaşamlarının hatırlatılması.
  GESP (Genel Duyu Dışı Algı):ESP'nin belirgin sonuçlara rağmen,çok belirgin olmaması ve bu yüzden durugörü,telepati,öngörü veya artgörünün kesin olması.
  GEOMANCY:Belli şekillerin ve çizgilerin yorumlanarak geleceğin bireysel olarak tahmin edilmesi.
  GERÇEKÇİLİK:Olaylar ve durumların uyum içinde olması.
  GEZİCİ DURUGÖRÜ:a)Astral Yolculuk'un eski tanımı.b)Durugörücünün başka mekanlara bedensiz olarak gidip gelmesi.
  GÖRÜNÜMLER:Normal dışı görünümler,kaynağı açıklanamayan sesler,kokular veya öteki normal dışı duyuların uzun zaman içersinde,özel bir mekanda yaşanması.
  GRUP KONTROLÜ:Normal ötesi deneklerde çalışırken,grubun performansının denetlenmesi.
  GÖNDERİCİ (Sender):Telepatik bilgiyi yollayan kişi.
  GÖRÜNTÜ (Apparition):Sık olarak bir insanın veya bir sahnenin görülmesi.Genelde uyanıklık veya hynagogik/hynopompik deneyim hallerinde yaşanır.(bakınız hayaletler)
  H
  HALÜSİNASYON:Fiziksel gerçeklere uyum sağlamayan duyusal deney.
  HAYALET:Ölmüş canlının ruhunun normal gözle görülmesi.Hayaletler genel olarak,zor ve çok güçlü arzularını yerine getirememiş insanların ruhları olarak kabul edilirler veya efsanevi olarak lanetlidirler.Hayaletlerin ölü ruhların yanı sıra doğa ruhlarıyla karıştırıldıkları da ileri sürülür.(bakınız poltergeist)
  HAYVANİ MANYETİZMA MEDYUM-MEDYUMeneyim sahibi olan F.A Mesmer,bir insandan ötekine geçebilen manyetik bir gücü varsayıyordu.Bu gücün Şifa olayında da etkili olduğuna inanılmaktadır.
  HAYVANİ MUTİLASYON:Genelde büyükbaş çiftlik hayvanlarının bilinmeyen nedenlerle ölü veya ağır yaralı olarak bulunmaları.Olayalarda hastalık , kaza veya kasıt gibi açıklamalar bulunmamaktadır.Bazılarında derin kesikler ve cerrahi izler belirlenirken, bazılarında ise ölü hayvanların tüm kanlarının alınmış olduğu veya bazı organlarının eksik olduğu saptanmıştır.Olayların dünya dışı ziyaretçilerle ilişkili olduğuna inanılmaktadır.
  HAYVANİ PSIANPSI:Hayvanlarda görülen normalötesi yetenek.
  HİPNOZ:Yüksek düzeyde telkin aracılığı ile ASC'nin yani bilinçli uyku halinin oluşması.
  HUNA:Hawai inançlarında bireyin durugörü,öngörü,şifa,mucize ve büyü alanlarındaki eğitimi.
  HYPERAESTHESIA:Veya Hyperacuity.Olağanüstü keskin duyuların uyanışı.
  HYPNAGOGIC IMAJINASYON:Hayallerin yarı uyku veya uyuklama alanında oluşması.
  HYPNOPOMPIC İMAJİNASYON:Uyanma anında görülen imajlar.
  I
  I CHING:Antik Çin'deki "Değişimler Kitabı'nda" tanımlanan 64 hexagramın yani 6 kırık ve kırık olmayan çizginin kehanet amacıyla yorumlanması.Çubuklar veya paralar atılarak belirlemeler yapılır.
  IŞIK FENOMENİ (Luminous Phenomena):Garip ışıklar.Bazıları insanların çevresinde görülür.
  İ
  İKİNCİ GÖRÜŞ:Clairvoyance olay.
  İLİŞKİ:Bir medyum amaçlı olarak bedensiz bir varlıktan mesaj alması.
  İLİŞKİ KURAN:Bİr medyum kullanılarak,bedensiz varlığın ilişki kurması.
  İLKEL YAPI (Artefact):Parapsikolojide normalötesi fenomenle ilgili sahte kanıt veya gerekli olarak ortaya çıkan nadir normal etki.
  İLLÜZYON:a)Yapılan yanlışlardan çıkarılan sonuç.b)Büyü yoluyla yapılarak farkedilebilen hile.
  İMAJ MEDYUM-MEDYUMüşünceleri imajine edebilme veya görme yeteneği.
  İSTERİ MEDYUM-MEDYUMeğişken bir bilinç alanında,normalötesi bir deney olmadığı halde kişinin kendisinden geçerek,kontrolünü yitirmesi.
  K
  KABİN:Bir medyumun ışık,ses gibi dış etkilerden korunabilesi için içine girdiği perdelerle kapalı özel bölme.Medyumun bu kapalı alanıdan dışardaki cisimleri hareket ettirdiğine veya müzik çaldırdığına inanılır.Ayni yöntem illüzyonistler tarafından da kullanılmaktadır.
  KAÇIRILMA DENEYİ MEDYUM-MEDYUMünya dışı canlılar tarafından kaçırılma deneyimi.Genelde kaçırılma uzay aracının içinedir.Kaçırılanlar çoğunlukla zamanı yitirdiklerini ve olanları hiç bir şekilde hatırlayamadıklarını anlatırlar(bellek kaybı).Bellek kalıpları çoğu zaman hipnotik regreyon altında giderilir ve onlar anımsanır.Birçok iddiaya göre kaçırılan kişilerin bazılarına da büyük cerrahi operasyonlar yapılmıştır.
  KANAL:Bedenlenmemiş varlıklardan mesajlar ve ilham alınması.
  KANIT ARAŞTIRMASI:PSI oluşumunu araştırıken amaçları kanıtlamak.
  KAPALI DESTE:Kapalı yani yüzleri masaya dönük bir deste kart alınarak,destenin her kesilişinde her kartın belirli bir sayıda birkaç kez peşpeşe görünmesi amaçlanır.Bu yöntem parapsikolojik bir statistik yöntemi olduğu gibi,parapsikolojik yetenekleri olduğunu iddia eden insanların da test edebilmesi amacıyla yapılır.
  KARA BÜYÜ:Majikal sözcükler ve ayinler aracılığı ile başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan eylem.
  KARA SANAT:Büyü aracılığı veya tekniği ile cisimleri saklamak.Siyah fonlar ve örtüler kullanılarak bazı sahtekar medyumlarca uygulanmıştır.
  KART TESTİ MEDYUM-MEDYUMuyu dışı Algı'nın denenmesi için özel kartların kullanılması.Oyun kartları veya Zener kartları bu maçla kullanılır.Gönderici ve alıcı olarak iki kişi deneye katılır.Gönderici karttaki görüntüyü,alıcıya zihinsel yolla gönderir,alıcı almaya çalışır.Kartlardaki doğruluk oranı sonucu belirler.
  KARTOMANSİ:Kartlar aracılığı ile geleceğin tahmin edilmesi
  KAYIP:Bir PSI deneyinde,amaç ile yanıt arasındaki kopukluk veya farklılık.
  KEÇİ:Bir PSI deneyinde,ortaya çıkan sonuca ianmayan kişi.
  KEHANET (Divination):Sembollerle veya simgesel yorumlarla,geleceğe yönelik bilgilerin veya olacak olayları
  KEHANET (Prophecy):a)Ruhsal bir ilişki sonucunda geleceği önceden haber vermek.b)Gelecekteki olayların görüntülerini alabilme yateneği.
  KEM GÖZ:İnançlara göre,bazı insanlardaki kötü amaçlı veya zarar verici bakış yeteneği.
  KENDİLİĞİNDEN YANMA OLAYLARI SHC:Yaşanmış bazı olaylara göre,insanların içten gelen bir ateşle ölümüne yanmaları.Olayların nedeni tam olarak anlaşılmamıştır.Bazı araştırmacılara göre,iç enerji alanlarındaki nedeni bilinmeyen artış yüzünden oluşmaktadır ama bu bir varsayımdır.
  KİTAP TESTİ:a)Özel bir kitabın rastgele bir sayfasına bakılarak belirli bir amcın cevaplandırılması.b)Yine özel bir kitabın belli sayfalarındaki sözcüklerden ruhsal veya zihinsel konsantrasyonla anlamlar çıkarılması.
  KOLEKTİF BİLİNÇALTI:Psikiyatri'nin kurucusu C.G Jung'un tanımıyla bilinçaltının bir düzeyi veya katmanı.Öte anlamda da,düşüncelerin ve deneyimlerin insanlık tarafından bütünüyle kolektif olarak paylaşılması.
  KOLEKTİF GÖRÜNÜM:Bir normalötesi görüntünün benzer olarak,birden fazla kişşi tarafından zaman,ortam ve yerlerde görünmesi.
  KONTROL:a)Deneysel Parapsikoloji'de oluşan normaldışı olaydan emin olunması.Deney standart yöntemlerle yönetilir ama sonuçlarda sıradışı etkiler vardır.b)Spiritüalizm yani Ruhçuluk'ta bedensiz varlığın trans medyumuyla ilişkiye geçerken kontrol edilmesi gereken trans ortamı.
  KOZMİK BİLİNÇ:Mutluluk ve huzur veren deneyim alanı.Bu alan hissedildiğinde,evrenin canlı ve bir bütün olduğu bilincine varılmıştır.
  KÖR MEDYUM-MEDYUMeneysel kontrol.Deneyde temel olayı veya faktörü bilmeden kontrollü olmak.Ya da durugörücüye bilmediği bir hedefin anlattırlıması.
  KA:Eski Mısır'da,astral beden veya duble.
  KARMA :Hindu veya Budist inançlaındaki etik doktrin ;birçok yaşam yaşayark sonsuzluğa ulaşma olarak da yorumlanır."Ne ekersen onu biçersin" inancı.
  KAYIP PSI:PSI deneyinde,performansın kötüyegitmesiyle amacın yitirilmesi ve tutarsızlığın göre göre ortaya çıkması.
  KIRLIAN FOTOĞRAFLARI:SSCB'de S.D ve V.Kirlian tarafından keşfedilen fotoğraf metodu.Bu yöntemle,açığa çıkan yüksek elektirik frekansı,cisim ve canlıyı çevreleyen renkli alan veya haloları gösterir.
  KOYUN:PSI olaylarına inanmayan kişi.
  KOYUN-KEÇİ EFEKTİ:Keşfeden Parapsikolog Gertrude Schmeidler;PSI deneylerinde koyunların,keçilerden fazla olması yani ön yargılı inançların etkinliği.
  KRİSTAL OKUMA:Parlak ve yansıtıcı bir yüzeye bakılarak konsantre olunması.Bu yöntemle bazen gelecek tahmini yapılır bazen de paranormal olaylar oluşturulur.
  KUNDALİNİ:Yoga inançlarında,çeşitli ruhsal bedensel eğitimler sonucunda büyük yaşam kaynağının uyarılması.Kundalini veya "Yılan Gücü"'nün normal çtesi olayları oluşturan enerji olduğu kabul edilir.
  KUŞKUCU:Parapsikolojik olayların eleştirilmesinde ve araştırılmasında ,normalötesi gerçeği önyargıyla reddeden kişi,Kuşkucular,genelde parapsikologların fenomenal çalışmalrındaki rasyonel ve bilimsel açıklamalara karşıdırlar.
  L
  LANET:Yazıyla veya sözle özel sözcüklerin kullanarak başkalarını kötü amaçlı etkilemeye çalışmak.
  LEVİTASYON:Normalötesi havaya yükselme yani yerçekimsizlik.
  M
  MAJİ(Magic):a)Normal ötesi alanda veya ruhsal anlamda tüm yaşananların anlamdırılması ve bilinmeyenle bütünleştirilmesi.Aynı çizgide iyi ve kötü anlamlarda(Beyaz ve Siyah Maji) olayları etkileme sanatı ve bilgisi.b)Büyü sanatı.
  MAJİSYEN:Maji pratikleri yapan kişi.
  MAKROPK:İstatistik analizlerden çıkan sonuçların dışında kalarak,psikokinetik etkileri doğrudan gözlemleme.
  MANTRA:Kutsal sözcüklerin kullanılmasıyla oluşan bireye özel kutsal sözcük;özellikle meditasyon yapılırken kullanılır.
  MASA HAREKETLERİ:Ruhsal bir celsede kullanılan yani katılımcıların ellerini üzerine koydukları masanın kendiliğinden yaptığı harekettir.Bu haraketler genelde ruhsal ilişki anında oluşurlar.
  MATERYALİZASYON:Bir ruhsal seans sırasında insan şeklinde oluşan,görülebilir ve dokunulabilir görüntü.
  MCE:PSI testlerinde,sonuçları benzer değişimi.
  MEDICINE:Büyücü-doktor veya şaman anlamında özel bir deyim.
  MEDİTASYON:Zihinsel veya fizik-zihinsel tekniklerin kullanılmasıyla bilincin istenen alanlarında oluşturulan ruhsal oluşum veya aşama.
  MEDYUM:İki boyut arasındaki veya normalötesi algı yetisi olan kişi.Medyumların yaşayan canlılarla,yaşam ötesi canlılar arasında ilişki kurabilen kişiler oldukları kabul edilir.Medyumluk sadece Spiritüalizm'e ait bir deyimdir.
  MELEKLER:İnsanlara gerektiğinde iyilik eden iyi niyetli ruhsak varlıklar.
  MENTALİZM:PSI benzeri tekniklerin geliştirilmesiyle yapılan,bir tür doğadışı ilişki dalı.
  MESAJ:Bakınız ilişki.
  MESMERİZM:F.A Mesmer'in tedavi amacıyla geliştirdiği sistem.Teknik olarak,hayvani manyetizmanın bir trans alanına aktarılmasıdır.Mesmerik Trans,genelde normaldışı yeteneklerin ortaya çıkması amacıyla yapılır.
  METAL BÜKME:Psikokinetik yetenekle bir metal cismin bükülmesi.Uri Geller tarafından popülize edilmiştir.
  METEMPSYCHOSİS:Reenkarnasyonun bir başka tanımı.
  MISIR HALKALARI MEDYUM-MEDYUMairesel veya bazen de çok özenle işlenmiş fraktal şekillerin özellikle Güney İngiltere'deki mısır tarlalarında ortaya çıkması.Çoğu zaman bu olay UFO gözlemleriyle birleştirilir.Oluşumlar göründüğü kadarıyla zeka ürünüdürler ve bazı simgesel anlamlar taşıdıkları kabul edilmektedir.Buna karşın birçok defa bazı UFO gruplarının veya sansasyon meraklısı sahtekarların yaptıkları şekiller de ortaya çıkarılmıştır.Ama sonuç olarak Mısır halkalarının sırrı hala çözülememiştir.
  MICROPK:Psikokinetik etkilerin doğrudan gözlemlenemeden,istatistik verilerle değerlendirilmesi.
  MİSTİK:a)Mistik deneyim yaşayan kişi.b)Ruhçular,medyumlar veya aşırı romantikler için kullanılan tanım.
  MİSTİZM MEDYUM-MEDYUMİnsel ve ruhsal doktrinlerde insan düşüncesinin veya ruhun doğrudan kutsal deneyim yaşanması.
  MİSTİK DENEY:İsteri,kolektif birliktelik,zamansızlık ortamında kişinin kendisini kaybetmesi veya kendisinden geçmesi.İlahi ilişki.
  MENEMONİST:Belleğindeki en ince veya en detaylı ayrıntılarını ortaya çıkarabilme tekniğini öğrenmiş olan kişi.
  MORFİK TİTREŞİM:Rupert Sheldrake tarafından belirlenen deyim.Cismin veya organizmanın uzaktan etkilenebilmesi.
  MOTOR OTOMATİZM:Bakınız Otomatizm.
  MUCİZE:İlahi veya doğaüstü kaynaklı olumlu olay.
  MUSKA:Büyü gücünü aktarmak için kullanılan obje veya özel yapılmış oluşum.
  N
  NEKROMANSİ(Necromancy)Kara Büyü yöntemleriyle ölülerle ilişki kurma pratiği.
  NİCELİK METODU:Numaralanmış istatistksel analizlerin derlenmesiyle yapılan araştırma metodu.
  NİTELİK METODU:Gözlemler,söyleşiler,taraflı raporlar,vaka çalışmaları gibi niceliği olmayan verileri toplayarak araştırma yapmak.
  NORMAL ÖTESİ:Normalin yanında veya ötesinde.Geçerli bilmsel bilgimizle veya sıradan anlaşıyımızla açıklayamadığımız olay.
  NUMEROLOJİ:Sayılara bakılarak yapılan kehanet sistemi.
  O
  ODAK KİŞİ:Poltergeist bir olaydaki merkez yani olaylara neden olan kişi.
  OKKAM'IN USTRASI:Genelde tercih edilen olayları en basit mantıkla açıklama kuramı.
  OKÜLTİZM:İnanç alanındaki ezoterik sistemler ve pratiklerin var olan gizemli güçlerle ve ilişkilerle bütünleştirilmesi
  OKUMA:Bir ruhçunun veya medyumun verdiği bilgi.
  OLASILIK:Bir deneydeki gerekli değişken sonuçlar.
  OMEN:Gelecekteki olayları haber veren simge.
  ORACLE:a)Sorulan soruya tanrılardan verildiğine inanılan cevap.b)Bu olayın yapıldığı mekan,tapınak.
  ORGON ENERJİSİ:Wilhelm Reich tarafından keşfedilen evrensel yaşam gücü;seksle de bütünleştirilir.
  OTOMATİK YAZI:Bilinçsel kontrol veya ne yazdığının farkında olmadan anlamlı yazılar yazabilme yeteneği.
  OTOMATİZM:Bilinç kontrolü veya bilgi olmadan yapılan hareket,yazı,çizim veya müzikal performans şeklindeki fiziksel eylem,Motor Otomatizm'de denir.
  OTOSKOPİ:a)Astral Beden'i görebilmek.b)Birinin bedenine bakarak,bedenin dışında farklı bir görüntü görebilmek.
  OUIJA TAHTASI (Ouija Board):Üzerinde sayılar ve harfler bulunan mesaj tahtası.Harflere veya sayılara parmakla ya da kendiliğinden hareket eden bir fincanla gidilir.Bunun için bir plaket veya cam parçası kullanılır.
  Ö
  ÖLÇÜM:Söyleyişiler yaparak,bilgi toplama metodu.
  ÖLÜM:Genel anlamda,bir organimanın yaşamının sönmesi veya biyolojik oluşumun yani fiziksel bedenin eskiyerek ya da bir olay nedeniyle kullanılmaz hale gelmesi.Birçok ruhsal doktirine göre,fiziksel ölüm ruhun kurtuluşu veya zihinsel dönüşümün gerçekleşmesi anlamındadır.Ölüm insanlığın çözülememiş en büyük problemidir ve etkisi ancak inançlarla hafiletilmeye çalışmaktadır.
  ÖLÜMSÜZLÜK:Çeşitli inançlara göre,ölümden kurtuluş veya hiçbir zaman ölmemek.İnsanlığın en büyük umudu.
  ÖNGÖRÜ:Gelecekteki olayların ESP çizgisinde önceden tahmin edilmesi.
  ÖNGÖRÜ DENEYİMİ:Gelecekteki olayları önceden vizyon olarak yaşama deneyimi.
  ÖNVAROLUŞ:Kişiliğin veya ruhun doğumundan önce de varolduğu inancı.
  P
  PARANORMAL RÜYA:Bakınız berrak rüya.
  PARAPSİKOLOJİ:Amerikalı J:B Rhine tarafından normalötesi olan ama ruhsal olaylara yönelik nicelik ve nitelikteki çalışmalara ve deneylere verilen bilimsel tanımlama,ruhsal olaylardan daha da uzaklaşarak,normalötesi araştırmaların tüm bilimsel yönlerini kapsamıştır.
  PERİ:İnsan benzer küçük mitolojik yaratık.Bazıları iyi peri bazıları da kötü peri olarak da bilinirler.
  PİRAMİD GÜCÜ:Pramit şeklinin veya pramit şeklindeki cisimlerin çevrelereine normalötesi etkiler yaydığını kabul etmek.
  PK:Bakınız psikokinezi.
  PMIR:Rex Stanford'un kuramı;PSI aktivetisinin organizmaya yararlı olduğunun iddia edilmesi.
  POLTERGEIST:Belalı bir ruhun gürültüsü anlamına gelen almanca söcük.Poltergeist olaylar genelde açıklanmayan gürültüler,cisimlerin kendiliğinden hareket etmeleri,kendiliğinden çıkan yangınlar,seller,insan bedeninde duyulan iğne sokmasına benzer acılar veya çizikler olarak ortaya çıkarlar.Hayaletlerde olduğu gibi,özel ortamlarda oluşurlar ama Poltergeist etkiler çoğu zaman bir insandan kaynaklanır ve bu kişi genelde genç birisi,bir çocuk ya da bakire bir kızdır.Birçok tanınmış medyum çocuklarında poltergeist olaylar yaşamışlardı.
  POSSESSION:Bir insanın bedeninin bir başka kişilik veya bedensiz varlık tarafından ele geçirilişi.
  PREDICTION:Geleceğin tahmininde kullanılan bir diğer uluslararası tanımlama.
  PSI:Tüm Paranormal yani Normalötesi olayları çevreleyen ve kapsayan deyim.ESP ve PK buna dahildir.
  PSI DARBESİ:PSI testinde performansın olumuyla doğru değişimi.
  PSİKOMETRİ:Bir cisme konsantre olarak,normalötesi yoldan geçmişi hakkında bilgi edinmek.
  PSİKOKİNEZİ MEDYUM-MEDYUMüşüncenin olayları ve oluşumları normalötesinde etkilemesi.
  PSYCHE MEDYUM-MEDYUMüşünce.
  PSYCHEDELİC:Literal anlamda dışavuran düşünce.Bitkiler veya kimyevi uyarıcılarla,Florid ASC'nin üretilmesi.
  PUSULA OKUMA:Bir kağıda kimsenin bilmediği bir soru yazılır ve bir zarfa konulur.Sonra zarf ruhsal yetenekliye verilerek soruyu cevaplaması istenir.Bu yöntem çeşitli hileler yapılarak,illüzyonistler,düşünce okuyucuları ve medyumlar tarafından kullanılmaktadır.
  R
  RADYESTEZİ:Yeraltı sularını ve maden kaynaklarını bulmak için kullanılan normalötesi bulma yöntemi.Bu amaçla çatal dallar veya bir sarkaç kullanılır.Aynı yöntemin kayıp insanları veya eşyaları bulmak içinde kullanıldığı bilinmektedir.
  RADYONİK:Yaşanan organizmalardaki radyasyonun aygıtlarla araştırılması.
  RANDOM SAYILAR ÜRETMEK:Komplex algoritma kullanılarak elektronik hesap makinesi veya bir bilgisayar aracılığı ile rast gele sayılar üretilmesi ve sayıların önceden tahmin edilebilmesi.Bu tür bir random sıralama temelde tahmin edilemezler ve kesin bir ardıllıkları yoktur.
  RASTLANTI:Zaman ve mekan içinde,belli ve kısa bir zaman dilimi içersinde,iki veya daha fazla sayıda anlamlı ilişkilerin,görünür bir neden olmadan ve olaylar arasında bilinen bir ilişki olmaması şartıyla tekrarlanması.Rastlantılar,coğu zaman şasırtıcı ve olağandışıdırlar hatta olanaksız olanları vardır.
  RASTGELE:Kuramsal olarak,tahmin edilemeyen,gelişi güzel olayların tanımlanması.
  RAUDİVE SESLERİ:Sessizlik ve beyaz gürültü denen boşluk ortamında manytik teyp bandına kaydedilen zeka ürünü anlaşılabilir sesler.Olay Konstantin Raudive tarafından keşfedilmiştir.
  RED EFEKTİ:Bir normalötesi teste performansın azalması ve testin tekrarlanması.
  REENKARNASYON:Canlı varlığın oluşumunun(Bilinç,kişilik veya ruh),ölümünden sonra belirsiz bir gelecekte yani bir bedenle tekrar doğması.Reenkarnasyon ölüm ve doğumun tekrarlanarak,varlığın deneyim kazanması ve gelecekte,geçmişteki ve şu andaki eylemlerinin sonuçları doğrultusunda,Karma yasalarına uyarak tekamül etmesi anlamındadır.
  REG TESADÜFÜ OLAY JENERATÖRÜ:Tesadüfi fiziksel oluşumlar oluşturan elektronik aygıt.
  REGRESSION:a)Bir grup bilgiden yola çıkılarak,olası öngörüler kapsayan bir istatistik teknik.b)Hipnoz tekniği kullanılarak,bir insanın geçmiş zaman geri döndürülerek,yaşanmış olayların tekrar yaşatılması.Regression bazen spontane olarak yani bir yönlendirme olmadan da ortaya çıkar.
  REHBER:Bireye ruhsal yolculukta yol gösteren ruh.
  RETOCOGNITION:Geçmiş olaylarla ilgili normalötesi bilgi.
  RİTÜEL MAJİ:Ayin,tören ve ritlerle yapılan majikal eylem.
  RPK MEDYUM-MEDYUMeney bittikten sonra deneği etkilemeye devam eden enerji.
  RUH:Bedensiz varlık-can-ilahi öz.
  RUHÇU:PSI yetisinin sergilenmesi.
  RUHÇULUK MEDYUM-MEDYUMinsel içerikli doktrin;bir medyum aracılığı ile yaşayan kişilerle.Ruhlar arasında ilişki kurulması ve felsefi bilgi alınması.
  RUHSAL ARAŞTIRMA:19. yüzyıldan kalma deyim.Normalüstünün bilimsel araştırlması.Parapsikolojik aynı işi yapıyor.
  RUHSAL CERRAHİ:Tıbbi cerrahi müdahaleye benzer şekilde,şifacının yaptığı ameliyat.Filipinler'de ve Brezilya'da görülmektedir.
  RUHSAL FOTOĞRAFÇILIK:Bazı ölü canlılara ait oldukları iddia edilen yüzlerin ve şekillerin fotoğraflarda ortaya çıkmaları.Bu alanda çok sayıda şarlatanlık yapılmaktadır.
  RUH GÖÇÜ:Bakınız reenkarnasyon.
  RUHSAL KÜR:Ruhların araya girmesiyle şifa bulmak.
  RUHSAL ŞİFA:Ruhsal güçleri kullanarak iyileştirme.
  RUN:PSI deneyinde uygulanan bir dizi test.
  RÜYA:Paranormal rüya.
  S
  SARKAÇ:Bu ipe bağlanıp sallanarak kullanılan tahtadan veya kristalden yapılan araç.Sarkaçla yeraltı kaynakları bulunduğu gibi,gelecek tahminleri,şifacılık ve psikokinezi dahi yapılmaktadır.
  SEANS:Medyumluk celse.
  SENKRONİZASYON:C.G Jung'un rastlatıların anlamlı olduğu ama nedensellikleele ilişkisi olmadığı kuram.
  SERBEST CEVAP TESTİ:Bir ESP testinde,deneğin serbest cevap verbilmesi yani amaçların hedefin önceden belirtilmiş olmaması örneğin gönüllü denekten aldığı etkileri yazması veya çizmesi istenir ya da bir teybe serbestçe konuşacaktır.Cevaplar belirlenmiş deney sonuçlarıyla karşılaştırılır ve ona göre değerlendirme yapılır.
  SEREBRAL ANOXIA:Beyinde oksijen eksikliği.Genelde duygusal yıkımlarda veya halüsinasyon olarak ortaya çıkar.Bazen ölüm deneyiminde'de görülür.
  SERİLER:PSI deneylerindeki test grupları.
  SİDDHİS:Normalötesi güçlerin yoga ile ortaya çıkarılması.
  SKOR:PSI deneyinde amaca ulaşma sayısı.
  SOĞUK OKUMA:Herhangi bir amaç veya bilgi olmadan medyumik kişinin yaptığı okuma yani konuşma.Bu yöntemde medyum,celsede bulunanlara rastgele konuşur ve bu konuşmalardan sonuçlar çıkarmak için yorumlar yapılır.
  SOMNANBÜL:a)Ruhsal aktivite ortamında uyuyakalan kişi veya uykuda yürüme.b)Derin hipnoz alanındaki kişi.
  SORCERY:Kara büyü.
  SPEKTR:Bir hayaletin görünmesi.
  SPİRİTİZM:Bakınız spiritüalizm.
  SPONTANE OLAYLAR:Günlük yaşam içinde ortaya çıkan normalötesi ve beklenmeyen fenomen.
  STİGMATA MEDYUM-MEDYUMindarların veya din görevlilerin vücudunda çıkan ve isa'nın ölüm anındaki yaralarına benzeyen şekil.
  SUPERNATURAL:Paranormal-Normalötesi.
  SÜPER ESP HİPOTEZİ:Sınırsız ESP.Telkinle bu gücü elde etmek.Super ESP,bilinen medyumik yetilerin alternatifdir yani medyumun ilişkiyi sadece ESP gücünden aldığı,ruhlarla doğrudan ilişkiye geçmediği kabul edilir.
  Ş
  ŞAMAN:Büyücü doktor veya medicine manwoman.Şaman trans yoluyla ruhlarla ilişkiye girer ve şifa verir.Ayrıca şamanların başka normalötesi yetileride vardır.
  ŞANS:Rastlantı.Olaylarda öngörülmeyen etkiler.
  ŞARLATANLIK:Normalötesi olaylarda kasıtlı olarak sahtekarlık yapmak.Şarlatanlığın amacı,genelde paradır,yanı sıra da psikolojik kompleksler ve ün kazanma hırsıdır.Ayrıca eğlence amacıyla da,yani sahnede illüzyonistler de hile yaparak normalötesi olayları yaşatıyormuş gibi davranırlar ama bu şarlatanlık değildir.Her çağda normalüstü olaylarda şarlatanlıklar yapılmıştır ve günümüzde de sürmektedir.
  ŞEKİL DEĞİŞTİRME:Normalötesi bir varlığın,bir hayvanın veya bir başka insanın şekline dönüşebilme yeteneğinin varsayılması.
  ŞEYTAN ÇIKARMA MEDYUM-MEDYUMExorcism) MEDYUM-MEDYUMinsel bir inanç.Bir insan bedenine girdiğine inanılan şeytani gücün veya kötü ruhun kovulması için yapılan ayin veya eylem.Genelde Hristiyanlık'ta geçerlidir.
  ŞEYTANİ ETKİ:Kötü ruhların veya şeytani güçlerin etkisi.
  ŞİFA:Geçerli tıbbın kabul etmediği yöntemlerle yapılan iyileştirme kürü.
  ŞİFACI:İyileştirme gücüne sahip insan.
  ŞİFA İNANCI MEDYUM-MEDYUMualarla veya ilahi Güç'e inanılarak hastalıkların iyileştiğine inanmak.
  T
  TEKRARLANAN SPONTANE PK:Poltergeist aktivitenin teknik adı.
  TANIMLANAMAYAN UÇAN CİSİM:Gökte görülen açıklanamayan ışıklar ve cisimler.Genelde dünyadışı ziyaretçiler olarak kabul edilirler ama çoğu zaman atmosferik fenomenler veya uydular olarak deşifre edilirler.
  TAROT:78 kartlık özel deste.Kehanet amacıyla da kullanılan antik kartlar.
  TELEKİNEZİ:Cisimlerin normalüstü hareketleri.
  TELAPETİ:Bir başka kişide normalüstü uyanış sağlamak.Pratik anlamda,telapati ile durugörü arasındaki farkı ayırt edebilmek kolay değildir ve uzmanlık gerektirir.
  TELEPORTASYON:Cisimlerin normalötesi yollarla bir yerden başka bir yere iletilme iddiası.Işınlama.
  TEMEL TEKNİK MEDYUM-MEDYUMurugörü yeteneğinin kartlar kullanılarak test edilmesi.Test destenin en üstündeki kartın bir yanına doğru gidilerek yapılır.
  TEMPORAL LOB AKTİVETİSİ:Beyindeki temporal loblardaki elektriksel aktivite.Genelde normaldışı hissedişler,zaman kaymaları veya kayıpları ve halüsinasyonlarla bütünleştirilir.Bazı uzmanlara göre de normalötesi deneyimlere,doğaötesi görünümlere ve uzaylılarca kaçırılma sanrılarına neden olmaktadır.
  TEOSOFİ:Theosophical Society'nin dinsel ve felsefi sistemi.1875 yılında ingiltere'deki Society for Psychical Research tarafından rededildi.Kuruluş ve öğreti şimdi milyonlarca müridiyle beraber merkezi Hindistan olmak üzere,onlarca şubesiyle varlığını sürdürüyor.
  TEPKİ MEDYUM-MEDYUMeney sırasında deneğin yaptığı eylem.
  THEURGY:Büyü yöntemiyle,tanrılarla ilişkiye geçmek.
  TRANS:Bilincin ayrım alanı,uyanıklığın azalması ve çevreyle ilişkinin kesilmesi olarak ortaya çıkar.
  TRANS MEDYUMU:Transa geçerek,medyumik ortamı oluşturan kişi.
  TRANSANDANTAL MEDİTASYON:Maharishi Mahesh Yogi tarafından geliştirilen meditasyon tekniği.Mantra denen seslerin tekrarlanmasıyla meditasyon alanına geçilir.
  U
  UÇAN DAİRE:1947'de çıkarılan bir deyim.Tabak şeklindeki,dairesel gök cisimlerine verilen ad.Bunların dünyadışı araçlar olduğuna inanılmaktadır.Deyim daha sonra genişletilerek "UFO Unidentified Flyning Objects" haline dönüştürüldü.
  UFOLOJİ:UFO çalışmaları.Hatalı bir deyim,bilimsel bir konum olmayan konuya "loji" eki konulamaz.
  UYANIŞ:Genelde kötü ruhların majikal yöntemlerle büyü veya özel ayinler aracılığı ile çağrılması.
  UYKUDA KİTLENME:Genelde korkulu bir rüyadan sonra uyanıp hareket edememek.
  UZAKGÖRÜ RV:Bir ESP oluşumunu;ruhsal bilinçle uzaktaki bir bilinmeyen cismin veya yerin görülmesi.
  UZAKTAN ŞİFA:Şifacının hastayla doğrudan ilişkisi olmadan,uzaktan şifa yollaması.
  UZAKTAN OKUMA:Ruhsal ilişkiye kendi geçmeden,bireyin bir medyumdan aldığı bilgileri kendiliğinden yani medyumu tanımadan aktarması.
  UZAMA:Fizik bedendeki normal ötesi genişleme.Bazı mistiklerde veya fizik medyumlarda görülmüştür.
  UZAY KARDEŞLİĞİ:Bazı medyumların aracılığı ile dünya dışı canlılarla kurulan ilişki.
  V
  VEKALET:Bir seansta,medyumun veya PSI yeteneklisinin adına ruhsal ilişkiyi adına ruhsal ilişkiyi yüklenen kişi.
  VİZYON MEDYUM-MEDYUMinsel içerikli normal ötesi görünüm.
  VOODOO:Antik ve ruhçu din.Kökeni Afrika'dır,şimdilerde Haiti,Jamaica,Küba ve Brezilya'da yaygındır.Majikal ayinlere dayanır ve inancın temelinde bedenin bedensiz güçler tarafından ele geçirilmesi vardır.
  W
  WICCA:Günümüzde batıda çok ilgi gören antik büyü sistemi.
  WITCH:Pratik büyü ile uğraşan kişi.
  WITCHCRAFT:Folklorik maji.
  X
  XENOGLOSSY:Kişinin bilmediği bir dilde konuşması.
  Y
  YAKIN ÖLÜM DENEYİ:İnsanların klinik ölüm deneyleri veya ölüme çok yaklaşmak.Tipik deneyimler,bir tünelde geçiş,bir sınıra geliş,ölmüş yakınları görmek , ilahi bir oluşumu(ışık şeklinde) görerek sevgi duymak ve geriye dönüş için seçim yapmak şeklindedir.NDE'ler nadiren korkutucu ve gerilimlidirler.Genel olarak deneyi yaşayan kişinin sonraki yaşamının tümünde etkili olan kalıcı izler bırakırlar.
  YANLIŞ UYANMA:Uyku ve rüya sırasında uyandığını sanmak.
  YARGI:PSI deneyinde amaç-cevapların karşılaştırılması.
  YAŞAMSAL ELEŞTİRİ:Bir insanın ölüme çok yakın olduğu anda,bilinçsel olarak geri dönerek anılarını yaşaması.
  YENİDEN DOĞMA:Bakınız reenkarnosyon.
  YOGA:Kökeni Hindistan olan dinsel felsefe.Fiziksel ve ruhsal teknikler kullanılarak bilincin yükseltilmesi.
  YÖNLENDİRME:Majikal teknikler kullanılarak,bir insanın düşüncelerini etkilemek veya istenildiği gibi düşündürtmek.
  Z
  ZAR TESTİ:Psikokinetik gücün araştırılmasında kullanılan deneysel teknik.denek,atılan zarları etkilemeye çalışır.
  ZENER KARTLARI:25 kartlık deste.ESP deneylerinde görüntülerin zihinsel iletimi amacıyla kullanılan Zener Kartları,psikolog Karl Zener tarafından çizildiler.ESP kartları olarak da bilinirler.
  ZİHİNSEL MEDYUMLUK MEDYUM-MEDYUMoğadışı amaçlarla bir Mentalist bir medyumun aldığı bilgi. 2. #2
  ADANALI Guest

  Standart Ynt: MEDYUM-MEDYUM SÖZLÜĞÜ

  sa.eline emeğine sağlık abi

 3. #3
  Status
  Offline
  Tecrübeli Defineci
  Üyelik tarihi
  15.05.2011
  Yer
  istanbul
  Yaş
  30
  Mesajlar
  773
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Ynt: MEDYUM-MEDYUM SÖZLÜĞÜ

  eline saglık abi ama medyumlardan nefret ediyorum rahmani veya seytanileri cıkar amaclı kullandıkları için.

 4. #4
  aga_0074 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Status
  Offline
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  21.04.2008
  Yer
  DİYARBAKIR_AMED
  Mesajlar
  4.927
  Tecrübe Puanı
  361

  Standart Ynt: MEDYUM-MEDYUM SÖZLÜĞÜ

  emeğine sağlık
  **İNANCA SAYGI DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK**

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Mitoloji Sözlüğü A-Z ye__2
  By aga_0074 in forum MİTOLOJİLER
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.12.2013, 16:45
 2. ARKEOLOJİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
  By TURAN-HAN in forum TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.11.2013, 02:50
 3. MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ
  By ömerxx in forum MİTOLOJİLER
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 04.05.2012, 09:51
 4. Güzel Sanatlar Sözlüğü Nedir
  By ömerxx in forum ARKEOLOJİ VE SANAT
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.03.2012, 10:39
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap

Define Sohbeti,Elektrik Taahhüt,Define İşaretleri,DEFİNE ARAMA,DEFİNE

SEO UZMANI

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.6.0 © 2011, Crawlability, Inc.