Aşağıda ismi geçen çete başları 40 sene boyunca 1720-1834 yılları arasında Osmanlı Hükümetini zayıf düşürüp parçalamak için özel olarak seçilmiş illegal örgüt olarak Osmanlı Hükümetinde çok üst düzey görevlerde bulunmuşlardır. Gayeleri Osmanlıyı yıkabilmektir. Maalesef görevlerini başarmışlardır.

Eşkiya başının tam yedi ismi vardır. Bunlar:
1-Timoryani
2-Pop Martin
3-Voyvoda Volçan
4-Kapı kaya
5-Kurt kaya
6-Kudret Kaya
7-Çatal kaya

Tam İsim Listesi Timoryani italyan
Manok bey Ermeni
Andria Kaptan Rum
Lefter Rum
Todori Kayserili
İzmitli Lefter İzmitli
Ali bey Armutlu
Karahasan Paşa
Karaca Simikon Mikail bey Karahasan köyü
Hekimoğlu Ali Paşa Bıyıklı
Avram Paşa Rum
Mihail Kaptan Rum
Sarraf Yakup Rum
Martin Voyvoda Rum
Emin Voyvoda Ağa Hasköylü
Sarı Mehmet Kütahyalı
Veli Efe Dudaklılı
Sarı Ahmet Kirmaslı
Kara Şerif Selanikli
Kovca İstim Gemlikli
İsmail Bey Adirnaslı
Apostopol Midillili
Çolak Manol Bursalı
Koca Yorgi İzmitli
Alanos Paşa Geyveli
Katırcı Yani bey Saruhanlı
Papaz Voyvoda Kavalalı
Arnavut Recep Kevgirli
Koca Toros Bey Erildili
Agop Ermeni
Niko Bandırmalı
Pic Vasili Samsun
Anastas Samsun
Dimitri Samsun

Kaynak:
Kategori: EŞKİYA BELGELERİ
Konu: EŞKİYALAR