Ballıkaya&񗝉nın ön cephesi doğuya bakar,Güneş sabahleyin arın bal yaptığı yere vuracak, arının bal yaptığı delik üçgen şeklinde olacak. Ballıkaya&񗝉nın arkasında yani batısında ondokus basamak kayanın zirvesine çıkılır, basamakların dibinde tuğladan yapılmış, ağzı üçgen şeklinde bir fırın vardır. Burada bol miktarda madden curufu bulunacak. Merdivenlerden yukarı çıkılınca sol tarafta bir yatak serilecek kadar, murçla düzeltilmiş yer vardır. Tam başında bir oturak olacak, oturakta sağ kolunu koyacak yer vardır. Sol kol konulacak yer yoktur. Kayanın önünde dere boyunca aşağı doğru inen yol vardır. Bal fazla olunca kayadan akar,, kayanın önündeki kayık gibi olan çukurlara dolar. Yoldan geçen yolcular bu baldan yerler.Ballıkaya&񗝉nın ön cephesi doğuya bakar,Güneş sabahleyin arın bal yaptığı yere vuracak, arının bal yaptığı delik üçgen şeklinde olacak. Ballıkaya&񗝉nın arkasında yani batısında ondokus basamak kayanın zirvesine çıkılır, basamakların dibinde tuğladan yapılmış, ağzı üçgen şeklinde bir fırın vardır. Burada bol miktarda madden curufu bulunacak. Merdivenlerden yukarı çıkılınca sol tarafta bir yatak serilecek kadar, murçla düzeltilmiş yer vardır. Tam başında bir oturak olacak, oturakta sağ kolunu koyacak yer vardır. Sol kol konulacak yer yoktur. Kayanın önünde dere boyunca aşağı doğru inen yol vardır. Bal fazla olunca kayadan akar,, kayanın önündeki kayık gibi olan çukurlara dolar. Yoldan geçen yolcular bu baldan yerler.
BALLI KAYANIN içinde bir birine geçilen bağalar vardır bunalrın em büyüklerinin uzunluklaruı 100 metreyi bulru biri douğu batı biri kuzey güney eksenlidir iki girişleri olup ikisinidne kuzey doğu yönleri açıktır biridne bri kare oyma ve bir duvar diğerinde horasan kaplama tuğla örme geniş bri kuyu vardır ikisinde diğer girişlerden asla çıklımaz muazzam uçrumdur ballıkayanın iki yanıdna iki dere akıp birleşir ardında 3 dere ye karışırlar batısına geçilrise 19 basamk merdiven ikişerli guruplar halindedir klare kare oymalardır yanib uraya ağaç kalaslar çakılarak basmak yapılabilri dümdüz kayay tırmanır haldedir ayaklarını sokup deliklerden çıkmak istersen ayakların ancak 10 cm si içeri girer yani oyuklar çok derin diil bu merdivene geri gelip baktığınd amerdivenin 5 metre açığında tam düz olan bir yüzeyde bir kare oyma görürsün kare oyma bir metre kare civarıdna ve derindir tam köşeleri tam 90 dere celik kusursuzdur bu çerçeceveden bri yılan çıkıp merdivenin tersi istikametine 5 metre kadar uzar bu yılan sinekli mağranın yerini gösteren temel işarettir yılanın olduğ yönde ana işaretlerin tamamı kartallıdır bir kartal bir yılana saldırmış havada bölmüş uçar halde bir kartal gibi ama tersi istikamete gidilirse buradada bir faytın vardır kare oymanın tam altıan gelecek yerde zemin ile sıfırlanmış birnevi gişe yeri gibi ufak bir mağra var bu mağraya 3 kişi anca sığar merdivenint am karşısına geçilir ise gerçek ballık olan yer burasıdır yani ballı kayada 19 basamak merdiven diye anlatılan belgelrdeki yer 19 basamk merdivenin odluğu yer değil bunun tam karşısıdır gerçek bal olan eyr burasıdır burada elini başından az kaldırıp uzatacağın yerde bir çanak vardır bu çanakta ağustos-eylül döneminde bal olru bal bir kanal ile yukardan gelri geldiğpi yer aslıdna bir kaya mezarının su tahliye kanalıdır bu balkayda yaşanılma ancak konaklanmak istense 500 kişi bu mağaralrda aynı anda konaklayabililir balkaya ile merdiven arasıdnan yukardaki yaylaya giden bir yol var bu yaylaya çıkıp sola döersek karanlık dereye ineris karanlık derenin suyu büyük derey akar ve balkayadaki iki derenin suyu ile birleşir balkayanın aan gövvdesi olan kayya ince bir sıra halinde batı - dou istikametind euzanır üzeirnde bir manastır kalıntısı ve birde başı taşlı mezar vardır balkayadan iner kuzey batıdaki büyük dereye gelri ve derenin gittiği yönde gidersem 4 saatlik bir yürümenina rdından kudret kayasnın dibine gelirim oraya kadar kanyon içinden giderim kudret kayanın olduğu lan düz dür ova içidne tek bir yükselti blok kayadır bu kayaya batıdan doğuya 40 kadar basamak ile çıkılrı basamklar gizlidir dışardan görünmez yanıdna kadar dgidip kaya içien oyulmuş birer metre genişlikte merdivenler ile çıkılrı merdivenlerin sonudna bir kare kayay oyma kuyu vardır sağa dönersem 4 basamak merdiven batıya uçruma açılır bu merdivenler eçıklmadan sol omuz hizamda yan yan gidilen bir mağara vardır mağar askıdadır kusdret kuzeyine gidersem 2 koltuk taşı var koltuklar aoturduğumda tam karşımda iki yığma tepe kadın memesi şeklidnedir koltukların sol el konacak yerleri yoktus sağ el konacak yerleri vardır koltuklardan normalde bu tepelerin görünmemesi gerekitrken yaklaşık 2 metrelik bir kaya kütlesi kesilerek bu tepelerinde ön yüzüne dolgu yapılıp meme şeklinde görünmeleri sağlanmıştır koltukların önünde bir sıra aşınmış merdiven vardır bu merdivenlerden ienrsem bir boşlupa gelirim bu boşluk ta bağlama yerleridir bir mantar altı gibidir atların başları kzueye bakr ama kıçları açıkta kalır burya kada rgelen birkesme yol vardır bu kesme yol ile aşağı kadar atla inilir aşağı indiğimde bir değrimen bu kudret kaaydan yaklaşık 100 metre aşağıdarıe değrimen duyunu yukardan arktan alır ancak şu anda su yok değirmen taş örme sırtı tepeye dayalı yüzü kduretin önüne doğu bakar suyu araksıdnan gelir buranın ielrisne devam edersem horatepe muhitine gelrimö hora tepenin yarısıa kadar çıkan taş parke döşeme yol vardır bu yolu devam etmede kudretin önündeki dereyi geçip kuzeye gidersem gideceğim yer ayran pınarı kduret hamamaları tarafıdır ayran pınarının ilerisinde ufak bir göl var göl bir tepenin yarı yaamcındadır bir taraı tepe yönü komple kayalıktır bu gölden doğan kaynak doğuya kar aakak ile biraz gidersem 10 metredne az bir mesafede su bir çatlakta kaybolu ordan dereye kadar bir daha suyu görememe dereye indiğimde bir tünelden bu su çıakr detre ile buranına rası tam 1000 adımdır su bu tünelden çıkınca bir arga girer ve değrimeni döndürürü değirmen 5 basamak olup buraya atla asla inilmez her tarafı dik kayalıklardır yani değirmen sahtedir.
[/quote]