Emin Ağa Definesi ( 1831 )

Emin Ağa Topladığı En büyük definenin osmanlı kuvvetlerinin eline geçmemesi için Eşkiya başlarını topladı. Hasköy - Filibe - Rodop civarından toplanan eşkiya başlarının isimleri şunlardır.

Emin Ağa - Güller - Valko - Ride - Ahmed Ağa - Hesein - Hyuskyu - Raşhid - Gyundyuz Ali Osman - Bekir - Uzun Milko - Humair İdriz - Dimitur Karagatla - Mümin Kudukuzlu - Ahzhem Mustafa - Kara Ali - Kara Welle - Hudulu George - Uzun Karagöz Mitre - Tatar Halil - Paşa Molla Mustafa Ali Garib ve Kayıtları tutmak için Pop Martin.

Bu mekana diri ölülerin mekanı denir. Yaz aylarında dahi soğuk bir yerdir. 35 metrelik bir şelale yukardan düşer suyu savrulur. buranın önü düz çayırdır. Öğlen saati kayaların gölgesi bu çayıra vurur. İnsan saçı gibi gölgesi görünür. Bir büyük haç bu çayırın bitiminedir. Önünde düz bir sedir kaya vardır. Üzerinde bir adam resmi tek bacaklıdır. Adamın sağ kolu sol kolundan kısadır. Önünde bir ufak pınar olup su içmek için iki diz üzerine çökmek gerekir. Yol bu taşın önünden geçer 3 e ayrılır. İlk yol güneyden kuzeye gider İkinci yol ise batıdan doğuya gider 3 cü ayrı bir yol ise batıdan kuzeye doğru devam eder. Bir dirsek yapar. SBurda dirseğin doğusunda bir mezar vardır sarı kum taşından taşı vardır. İçinde 3 kişinin kemikleri ve onun altında ise bu bölgenin bir krokisi vardır. Plakadan sonra yarım metre daha kazarsanız bir kapak taşa gelirsiniz bu taşın altında 3 basamak merdivenle inilir yana girilir bir basamak daha inilir. Burası mahsendir. 37 okkalık bir mebla para bu kişilerin parasıdır. Burada ayrı bir yerde bir dikme taş daha vardır. Bu sahte mezar olup bu mezar taşının altında da bir deri çatna içinde 23 okka para vardır. Bu taşa geldiğimizde sırtımızı taşın yazılı yüzüne verip geri dönersek tam güneyde 2 ağaç görürüz. Bir birinin aynısıdır. Ağaçlar sarmaşıklıdır. Bu ağaçlara gelip doğuya dönersek boş mezarı görürüz. Bu mezarın güney tarafını 5 metre kazarsak 17 okkalık az bir para ile diğer paraların yerini gösterir krokiyi buluruz. Bu kroki sizi kazan kayasına götürür. Bu taşın altı mühürlü kapalı mağaradır.Büyük definelerimizden biri burdadır. Yanlız bu kroki işlemlidir. Kroki ve yanındaki anahtarını karanlık bir yerde bırakın güneşe çıkarmayın karanlıkta parlayacaktır. Krokinin üzeri siyah bir bezle kaplıdır. Karanlıkta açtığınızda parlar okunur. Pop martin tarafından yazılmıştır.

Buradaki kazan kayasının boyu 70 metredir. Bir diğer adı kaş veya kuş kayasıdır. Üstünde 3 tane koltuk taşı sarmaşıklıdır. Güneyinden çıkılır. ortasında kırmızı bir taşla tıkanmış bir yer vardır etrafı beyaz taşlarla doldurulmuştur. Mağaradır mağara önünde ufak bir tepe vardır.Buraya parayı taşıyan peçenek ve tatarların birbirine bağlı cesetleri bu tepenin altındadır. Bu işlemleri gören bir keçi çobanında gözlerini oydular ve dilini kestiler. 21 Çanta dolusu para bu mağaradadır. Mağaranın önü duvar örmedir.