Bursa Hüdavendigar muhitinde Karlı dağda mevcut bulunan bir mağara vardır ve bu mağaraya direkli mağara denir.Mağara içinde küfe ile saman yakılacak İki gözcüden biri mağaranın üstünde birde önünde kalacak Saman yanınca meydana gelen dumanın üstte topraktan dışarı çıktığı görülecek. Bundan anlarız direkli mağara olduğunu Buradan sofra kayaya 90 adım mesafe vardır ve bu civarda bir cami resmi kurt derededir Bir ayı bakıyor oraya Ayının arkasında karataşta tavşan resmi var, Arkasında bir köpek resmi görülece kayıcının ense kısmında bir çubuk sokuludur Burada bir kaynak olacak Kaynaktan yukarıda 300 adım uzakta 2 kayın ağacı var bu civarda bir cami resmi kurt derededir Burada bir kaynak olacak Kaynaktan yukarıda 300 adım uzakta 2 kayın ağacı var Ayıcısız topal ayıda 3 dere ağzında doğusunabu mevkiide bulunan belirli yerlerSarı kaya pamukçu yokuşu Kirazlı Yayla Kel Tepe Karatepe Vezir Tepe Kuru dere eskibent Kuru duvar Top Koru büyük yığma tepezehirli kuyu bunlar tamamen doğudadırKudret kalenin güneyinde Emin Ağa değirmeni sulu dere ayran pınarı SİNEKLİ MAGARAsuyu ayakta içilen çeşmenin üstündeki sırtta Sinekli Mağara bulunurSinekli mağara Halkalı Kayanın karşısındaki sırtta yamaçta bir yerdedir. Magaranın merkezine vardığımızda dikme bir kaya var yüzeyinde bir delik ve sağında Sinekli Mağaranın içine girdiğimiz zaman sağ tarafta bir nal resmi vardır bu magaranın girişini 40 kişi 6 saat çalışarak kapattık magaranın içinde ilerler iseniz bir başka çıkışı ve ikiye ayrılan patika var biri arkadan konstantin çeşmeye çıkıyor diğeri de bağdat yoluna çıkıyor biz bagdat yolunu takip ettik kuzey dogu istikametinden vezir köprüden geçtik ana yolu takip edip en son sola sapan dirsekten sonra bir mermerden yapılmış hana vezirin hanına varırız, burada konakladıktan sonra kurt tepeye doğru yola çıktık sinekli mağaranın diğer kapısından çıkarsak biraz ileride yol ikiye ayrılır.İkiye ayrılanlardan sağa giden magara girişinde önümüze 2 tünel çıkıyor sol girişte korkunç bir tuzak var bundan ve uçurumdan korunmamız gerekiyor Sag kısımda 4 oda var buradan taşlık bir düzlüğe çıkıyoruz ki burada orulu bir kuyu var ve de kuyunun her taşında istavroz işareti var ,Eger aksi yöndeki yolu takip edersek yol CENEVİZ KALE ye Sol tarafa doğru yol alarak adamlarımızla kapı kaya denilen bir araziye geldik sol tarafta kabartma ve oyma bizans figürleri mevcut.Bu sinekli mağaranın içine girdiğimiz zaman orta yerinde dikili bir taş var ve bu taşta bir delik var, deliğin sol tarafında NAL KALP resmini görürüz ve ilerde köşeye doğru bir taş dikilidir. Parası NALIN altındadır Nalın ortasında bir haç var.Bu mağaranın iki yerde parası vardır.Mağaranın içinde sağ tarafında mağaradan çıkılacak bir mahzen yolu var.Mahzenin içinde 3 yığın halinde parası vardır Sağ tarafında bir ok var okun olduğu yer mahzen girişini gösterir.Okun önünde bir yürek resmi var buradaki yürek resminden tehlike olduğunu anlarsın buraya bir delikten girilir.Delikten geçerken ilk evvela sırt üstü olup bacaklarını sarkıtırsın deliğe ve buraya öyle girilir.Mahzene indikten sonra yol ikiye ayrılır,sağ yoldan ileriye bir meydanlığa çıkacağız ve meydanın ortasında çevrili koyun ağılı gibi sarılmış taşlar göreceğiz DELİ PAPAZ DEGİRMENİ hora tepesinin altındadır.Karahasan köprüsünün içinden geçip dere yukarı devam edersek üç taşlı küçük Hora tepenin altında Mari Sarsamka Deli Papazın değirmenini ve mağarasını buluruz Papazın değirmenini ve mağarasını bulanlar bizleri çok naletle anacaktır bu Değirmenin arkını takip edersek sarsamka papazın mağarasını buluruz Burda KARAHASAN köprüsünü yeniden yaparken çalıştırdığımız köyün insanlarını buradaki mağarada yaktık.Mağaranın içi insan kemikleri doludur Beş arşın yol kaldırımı gibidir yığılmıştır.Kemiklerin altını ve mağaranın ağzından dışarısını iki adım önünü kazarız Üç dibek taşı içinde iki yağ küpü dolusu emanetimizi isli taşlarla örterek üzerini tekrar kapattık,Türk Zaptiyeleri bizi sıkıştırdığında 3 ay burada kalmak zorunda kaldık.Bu değirmende ve mağarada çok nişanlar yaptık Papazın değirmenidir Deli papaz dır.Değirmenin arkını takip edersek papazın mağarasını buluruz Bize hainlik yaptı öldürdük buraya gömdük.Değirmenin tam ortasında Sarsamka Papazın cesedini gömdük.Değirmenin karşısında doğusunda bir siyah taşta kama resmi var Sarsamkanın 43 senelik soygun yapmış olduğu varlık buradadır.Bu mağara değirmenin karşısına gelir değirmene 31 adımdır değirmen odasının arka penceresinden mağaranın ağzı görülür Bu değirmenin arka duvarında 3 adet delik vardır değirmenin üstünde arkının duvarındadır mağara bu mağaranın ağzı örülüdür Bu değirmenin karşısına gelir ve bu değirmene 31 adımdır.Değirmen odasının arka penceresinden mağaranın ağzı görülür.Değirmenin üstünde mağaralarında üstündeki KÜÇÜK HORA TEPE si var,buradan PAPAZ SARSAMKA değirmenini buluruz yani deli papazdır.

Bir dere KARA SU Değirmenin üstünde ve mağaralarında üstündeki tepe HORA TEPEHORA TEPESİHORA TEPE AMBAR KAYASOĞAN KÖYÜ ve bin ALİ BEY DEĞİRMENİ karanlık dere içinde KARANLIK DERE güneye akar SANDALA KÖYÜ veya (sardala) önünden geçer dere batıya akar Ali Ağa nehrine karşıdır ,KİRMSLI ÇAYI da akar gider Ayran Pınarına 300 adım mesafede tepede taş döşemeli yolu bulunan Hora tepe hora tepe ve ambar kaya etekleri altında bir pınar ayran pınarı,bu pınarın yakınındaki bir başka kayaya verilen isim ( Kuş Kayası ) burasının toprağının rengi deve tüyü rengindedir HORA TEPESİ ne çıkıldığında toprak içine gömülü 40 adet oturak taşımız vardır, bunlardan biri diğerlerinden şekil olarak farklı olup rengi de farklıdır bu taşın altında da bir miktar ganimetimizi buraya gömdük, bu oturak taşlarının bazılarında istavrozlar bazılarında gayda resimleri var,Hora tepesinin orta yerinde hasır şeklinde bir siyah taş sandık biçiminde olup köşesinde sancak deliği vardır.Taşların merkezinde ortasında delikli bir taş mevcut bayrak taşı bayrak burada dalgalanırdı yine bu alanın ortasındaki sandık biçiminde köşelerinde oyma delikleri olan bir taş olup bu taşın altında mahzenimiz mevcuttur.Bu taşın üzerinde istavroz işaretini görürsünüz buradan ayran pınarının arkasındaki 3 basamakla inilen mahzene gidiş-geliş yolumuz olup burada bir çok belirgin işaretlerimiz vardır.Bu bayrak taşının etrafındaki bir baska kayaya ot demeti resmini yaptık ayrıca bir başkasına murc izleri ile bir asker ve biraz soluna da bir kaplumbağa hemen yakınına da oturdugumuzda 6 aylık bir oğlağın geçebilecegi demir bir halkayı görebilecegimiz bir koltuk taşı yaptık.Her köşede sağ ve solda istavrozlar olan taşlar var,içlerinde en basit ve dikkat çekici olanı üç adet dikili taştır üzerinde üç taş var dikili saç ayaktır,ikisi bir arada olup üçüncüsü bunlardan farklıdır bunlardan birisi üzerinde delik olup deliğin içi bir miktar ganimetle doldurulmuştur tam ortalarında yeri bir buçuk kazan derinliğinde kazdığımızda bir miktar emanetimizle birlikte İkisi bir arada olandan sağ yandakini kaldırıp altına bakıldığında bu bölgedeki diger emanetlerimizi gösteren krokilerimize ulaşılır.

Krokide bizim işlerimizin 7 bölgeye ait olan bu çözümü bu krokidedir hora tepede dört köşeli yontma taş üstünde KEMENÇE resmi var burası ayran pınarına yakındır.
Kaynak:
Kategori: EŞKİYA BELGELERİ
Konu: DİREKLİ MAĞARA