Kuyularının Resimleri
Birinci sıradaki krokinin bir örneğidir. Burada gördüğünüz farklı taşın ardında 2 metrelik bir bölme yapılmış zamanla yukarıdan çökmüş ve oda kendisini açığa çıkarmıştır. Aynı zamanda kuyuda 130 cm girişteki taşlardan biri yuvarlak bir şekilde ve o yuvarlak taş odanın kapısını oluşturuyordu.

Bu kuyunun 8 metre aşağı kısmı eğimlidir, kuyuyu yapan kişiler bu eğimden faydalandılar ve bu eğim sayesinde kuyunun suyu hiç bir zaman belirli bir yerden itibaren yükselmeyecek ve oda korunmuş olacaktı, bu benim gördüğüm dahiyane bir yapı idi...Önemli not: Kuyularda biriken metan gazları ölümcüldür, kesinlikle gerekli tedbirler alınmadan girilmesi tavsiye edilmez, lütfen ciddiye alınız.