[img alt=el.jpg]http://www.defineharitasi.com/images/articles/el.jpg[/img]
El hakkında söylenenlerin çoğu doğru değildir. Elin yapılım tarihi 957 yıllarıdır. O yıllarda Anadolu Grek kültürü hakimdi. Eski yunanlara ait bir işarettir. El yemin etme işaretidir. Gömü yapanların topluca yemin ettiklerini ifade eder. Onlarca insan günlerce çalışarak yaptıkları bir gömüdür bu. Zor bir gömüdür. Hakkında çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Sebebi elin yanında bulunan muhtelif işaretlerdir. Elin yanındaki işaretler size yön ve derinliği gösterir. Elin yanında bulunan işaretler çözümü verir. Bu elin yanında hac varsa ve ok varsa, ok yön verir, kanatları ölçmek gerekir. Kanatlar farklı ise farklı olan tarafa fark kadar git anlamıdadır. Eğer eşitse 70 adım kadar geriye doğru say, hac varsa mezar vardır. O zaman kaya mezarı aramak gerekir. Ya da bu elin baktığı yönde tepe üstünde büyük bir tümülüs de olabilir. Gömüsü kolay alınacak bir elin üstünde istavroz varsa gömü elin bulunduğu kayanın altındadır. Elin yanında hiç bir işaret yoksa Elin 65 adım alt tarafında kaya mezarı aranmalıdır. El boş bir arazide dikili bir kayada ise kapak var demektir. O zaman bu kayanın altında bir kapak taş aramak gerekir. Başka Bir Yorum : Tarihin birçok döneminde el şekli sürekli kullanılagelmiştir. Arazi, mağara ve yerleşim yerlerinde yapılan el figürlerinin paraya işaret olduğu ifade edilir. Sağ veya sol hangisi olursa olsun parmak sayısının tam olmasına özen gösterilir. Elin parmakları kadar işaret çevrede yerleştirilmiş olabilir.
Mesela sağ elin baş parmağının yanında veya ucunda küçük bir oyuk defineciler için çok anlamlıdır. Parmak hizasında 21 adım ileride düzgün bir taş aranır.
Eğer el şeklinin içinde bir istavroz varsa çalışmanın el işaretinin hemen altında yapılması tavsiye edilir. İstavroz olan el yemin veya teyit anlamında olabilir.

Başka Bir Yorum : Beş parmaktan dolayı önemlidir. Eski mağara yerleşimlerinde veya yaşantı mekanlarında beş parmak izi görülebilir. El işareti 5 adım, 5 evre veya 5 ayrı nokta anlamında kullanılmıştır.