Küp işaretinin anlamı ;

ANLAMLARI NELERDİR?
Bir tür ölü gömme geleneğidir. Soylu zenginlerden ziyade sadece halkın kullandığı bir sistemdir. Anadolu'da sık görülen bir ölü gömme geleneğidir. Ölü küp içerisine genelde "hoker" (bebeğin ana rahmindeki duruş şekli) tarzı konulur. Bazende ceset yakılarak külleri küp içerisine yerleştirilir. Halka ait olduğu için içerisine genelde ölü hediyesi konulmaz. Konulanlarda günlük yaşamda kullanılan basit malzemelerdir. Bu küplerde ya yerleşimin içine yada yerleşim yerine yakın yerlerde toprağa gömülür.

#Boş küpler ağız kısmı aşağıya bakar halde ya da yatay veya dikey halde bulunurlar.
#Yatay vaziyete bulunan küplerde paranın bulunduğu yer, ağzının baktığı istikamette ve bu istikamette güney-batıdadır.
#Dikey vaziyetteki küplerde ise, zemin arazi, küpün olduğu araziden birkaç basamak yüksektedir. Yön olarak da güney-batının öncelikli olarak düşünülmesi gerekir.
#Ağız aşağı haldeki küplerdeyse, çok az derinde küpün tam altında iyi haber parası olup, yedi - dokuz m. uzakta da asıl para bulunur. Yön olaraksa güney-batı yönünde bulunup, küpün üstünde o yönde bakan tarafta bir farklılık bulunur.

#Küp boş çıktı diye hemen vazgeçmeyin belki dolu bir küpe işaret ediyor olabilir.