İŞARETLER NASIL YORUMLANMALI ?

Eski uygarlıkların bıraktıkları her işaret her sembol aynı anlama gelemez.Ancak işaret ve semboller aşağı yukarı aynı mantığı ifade etmesine rağmen benzer işaretler hep aynı anlama geldiğini söylemekte doğru olmayacaktır.İşaret çözümünde, şahısların kendilerine ait özel şifreleri de göz ardı etmemek gerekir.

İşaretin varlığı ile definecinin savaşı başlar, İşaret çözümü bir satranç oyununa benzer, şahı mad eden savaşı kazanır. Böyle bir savaş hazırlığı içinde olmayan defineci olarak geçinenin yapacağı iş kayanın üzerinde gördüğü işaretin içinde hazine var mantığı ile işareti kırar buda olmasa işaretin altını kazmaya çalışır, definecilikten uzaklaşıp bir tarihi izleri tahrip eden tahripçi oluverir. Definecilik işaret kırmak tarihi izleri yok etmek demek değildir.

Zaman ve bölge farklılıklarından dolayı her kültür aynı harf, rakam ,sembolleri ve simgeleri kullanmamışlardır. İşaretler yön ve mesafe verirler.Bu itibarla verecekleri her türlü bilgiyi mantık olarak zaten vermektedir, yapılacak tek iş bu işaretlerin mantığını çok iyi kavramaktır.

Definecilerin en çok sorun yaşadıkları konulardan biri de “işaret çözme” işidir. Bu nedenle azda olsa defineci arkadaşlara yardımcı olmak üzere “işaretler nasıl çözülür” konusuyla ilgili aşağıda maddeler halinde sıralamaya çalışalım.

1- İşretin yağmur,güneş sel gibi doğal afetlerde etkilenmeyecek, birkaç insan gücüyle yerinde oynatılmayacak kayaya yapıldığına dikkat etmek. Yerli ana kaya en makbulüdür.

2- “Ben olsam defineyi nereye gömerdim” sorusunu sorarak arazinin uygun yerini bulmaya çalışınız.

3- Araziyi çıplak gözle geniş tarayınız.

4- Bulduğunuz bir işareti yalnız değil birkaç kişinin tecrübelerinde faydalanınız.

5- Dikkat edin define şifre düzenekleri bir tek işaretle meydana gelmemektedir. Bu nedenle bölgeyi iyi araştırın ikini, üçüncü işareti bulduktan sonra işaretler arasında mantıklı bağlantı kurunuz.

6- Bazı işaretler yön bulmanızda şaşırtıcı olabilir. Yorumlarken bu durumu aklınızda çıkarmayınız.

7- Gömen insanın arayan insandan daha zeki daha becerikli olduğunu aklınızda çıkarmayınız.

8- Öncelikle işaretin hangi uygarlığa ait olduğuna çözmeye çalışınız.

9- Arama alanınızı mümkün mertebe minimuma düşürünüz.

10- Unutmayınız ki hazineyi gömen insan , hazinesini; yaptığı şekiller içine yada altına gömmez.

DEFİNENİN MUHTEMELEN BULUNDUĞU YER VE İŞARETLER

Aşağıda vereceğimiz işaretler paranın varlığını haber veririler yerini değil. Yani bu işaretlerden herhangi birisi varsa orada muhtemelen hazine vardır. Bunlar oyma ve kabartma olarak ikiye ayrılırlar.1- Geyik resimleri

2- Karaca resimleri

3- Balık resimleri

4- Dama oyununa benzer işaretler

5- Üçgen resimleri

6- Gamalı haç resimleri

7- Muhtelif yılan resimleri

8- Boğaya saldıran aslan resmi

9- Çifte balta resmi

10- Çıplak kadın yada erkek resmi

11- Muhtelif yunus balığı resimleri

12- Yel değirmenlerinin kolları

13- Ter yönlere bakan atların resimleri

14- Mağara yada eritme ocaklarına bulunan gül resimleri

15- Geminin ön kısmı

16- Üzüm saklımı

17- Gemin arka kısmı

18- Buğday başağı

19- Üç ayaklı kazan resmi

20- Deve resmi

21- Kanatlı domuz resmi

22- Horoz ve zeytin dalı resimleri

23- Orak resmi…

Bu tür işaretler Anadolu da sıkça rastlanan işaretlerdir. Bir çok işaret vermek mümkündür biz burada ancak bu karı ile yetindik .