Birinci Görüş :

Genellikle taşın altı araştırılır. Taşın 2 metre kadar altına bakılır.

Ancak Taşın yakın çevrede yuvarlak bir kayanın altında Doğuya bakan kısımda para veya altın saklıdır. şeklinde yorumlandığı da görülmektedir.

Başka Bir Görüş :

Toprak altında bulunurlar ve altında mutlaka müjdesi olup, ağzı aşağı küpler ile aynı şifrededirler. Ana parası güney batı yönünde 7-9 metre mesafededir.

Üçüncü Görüş :

Delikli Değirmen taşının 2,5 - 3 metre altına cihaz ile bakılarak gömü bulunabilir. Genelde gömü altın paradır.

Dördüncü Görüş:

Dibek Taşı : Eğer dibek kullanılış şekliyle; yani tabanı altta ve ağzıda üstte çıkarsa o zaman 7-9 mt. Güney-Batı yönünde hafif tümsek bir alan aranır. Düz araziden 50 cm. ile 2 mt. arasında bir yüksek alan aranır. Hazinenin orada olması beklenir.

Taban kısmı orta merkezde murçla noktalanmış ise müjde definesi altında mevcut olmalıdır.

Dibek taşının tabanı üstte ve ağzı aşağı bakar vaziyette çıkarsa altında müjde definesi ve 7-9 m. uzaktada Güney-Batı istikametinde düz zeminde asıl hazinesi mevcuttur.

Beşinci Görüş :

Mezarların veya girişlerin kapılarını kapatmak için kullanılırlar. İlk etapta görünmezler. Kapı niteliği taşımakta olup sürgü sistemine sahip olabilmektedirler.