Bu üç Gœrüşte yorumlanır

Birinci Görüş:

Çarık veya ayakkabı şekli. Ayak uçunun baktığı yönde 10 – 20 metre kare kadar bir alan içinde ikinci bir işaret daha aranır. Eğer yoksa çarığın bulunduğu kayanın altında ucun baktığı yönde çalışınız.

İkinci Görüş:

Bilindiği gibi eskiden ayakkabıya çarık denilirdi. Bazen ayakkabılı ayak olarak da tabir edilir. Yani beş parmak belli değildir. Hazinesi işaretin bulunduğu kayanın altındadır. Kayanın 60 cm. önünü kırınız. Genellikle definesi vardır. Ancak boş olma ihtimali de vardır.

Üçüncü Görüş :

Çarıklı Ayak İzi : Çarıklı ayak izi derin oymadır. Arka taraf daha da derin olabileceği gibi bazen uc kısmı ile de aynı derinlikte olabilmektedir. Çarıklı ayak izi arazide yine çarıklı ayak izinin şekli benzeri düz arazide hafif tümsek arazi de tek mezar vermektedir. Şayet ayak izinin içinde herhangi bir yerinde nokta yoksa orta merkez de nokta varsa; nokta olan yer ölçülmeli bir köşe ya da orta merkez esas alınarak noktaya mesafe alınır ve yapılan hesaplamalar arazide tatbik edilir.

Şayet topuk kısmı daha derinse arazinin işaretten itiberen noktaya kadar katedilecek yolun biraz rampa olduğunu ve para noktasının işaret noktasından rakım itibarı ile yüksekte olduğunu şifrelemektedir.