iki yorumda yorumlanır

Birinci Yorum:

Boş küpler ağızları aşağı veya yukarı gelecek şekilde bulunur. Başka bir bulunma şekli ise küpün yatay olması halidir.

Yatay durumundaki küplerde ağız kısmı defineyi gösterir. Bu yön genellikle güney-batı istikametidir.

Küp aşağı doğru bakıyorsa küpün alt kısmı araştırlılmalıdır. Müjdesi bulunup asıl gömü 7-9 metre çevrede aranmalıdır.

Boş küp defineciyi yıldırmamalı, çünkü bazen yanıltmak amaçıyla kullanılmıştır. Bazen şarap gömmek amaçlı bazende ölü gömmek amaçlı kullanılan küpler de mevcuttur.

İkinci Yorum:

Çoğu zaman tarlalarda küp parçalarına denk gelme ihtimali vardır. Bunlar genellikle boştur. İçlerinden bazen kök boya, bazen elenmiş kum bazen de metal veya kemik parçaları çıkabilmektedir. Boş küp çevrede bulunan bir mezarın müjdeleyicisi olabilir. İki küpün görülmesi çevrede iki tümülüsü işaret edebilir. Muhtemelen doğu-batı yönünde. Küpten çıkan malzeme mezardaki kişilerin statüsünü de belirleyebilir. Küpün çevresinde çok sağlıklı bir araştırma yapılmalıdır.