Baykuş yapısı gereği harabe yerlerde yaşar. Barınma yerleri mağaralar ve harabelerdir. Defineci açısından bu bilgiler birer ip ucu niteliği taşıyabilir.

Ayrıca tarihte baykuş akıl ve bilgeliği simgelemiştir.

Mitolojik olarakta Yunan tanrıçası Athenayı anlatan baykuş barışı, aklı ve stratejiyi ifade eder. Bazı gümüş Yunan paralarında baykuş resmi görülmektedir. Bu para önemli olup ayrıca çokca rastlanmaktadır.