İşaret çözümünde ifade olarak kullanılan figürlerin özellikleri çok önemlidir. Bu işaret Akarsu ve yada göl kenarlarındaki kayalarda bulunur. En çok dikkat edilecek hususlardan biri de zaman içinde göl ya da akarsu kurumuş olabilir. Balık su içinde yaşar tehlike anında suya dalar. Balık işareti kesin define işareti olarak bilinir. Yakınlarda mahzen içinde harita olabilir. Baktığı yön ve uzunluğu da çok önemlidir. Uzunluğunu ölçmek ve bir santimi bir adım olarak kullanmak gerekir. Balığın baktığı yöne doğru gidip adımlarınızın bittiği yerde mahzen girişi aramalıyız.

Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur. Balığın büyüklüğü-küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu, tek-çift olup olmadığı, yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular da önemlidir.

Başka Bir Yorum : Balık bolluğu, vaftizi, yenilenme gücünü ve kurbanı betimler. Hz. İsanın 5000 insanı mucizevi şekilde balık ve ekmek ile doyurması Hristiyanlar için balığı anlamlı hale getirmektedir. İlk Hristiyanlar balık işaretini bir tanışma - dayanışma işareti olarak görmüşlerdir. Pisagora göre balık 153 rakamına tekabül ediyordu. Hz.İsa balık tutmayı öğretirken 153 balık tutmuştu. 153 rakamı 153 cm veya 153 mt. yi anlatıyor olabilir.

Başka Bir Yorum : Balık işareti için 7 ve 50 rakamlarının önemli olduğu yönünde bir inanış da mevcuttur.

Başka Bir Yorum : Genellikle düz kayada bulunur. Tüm hatları ile balığa benzediğinde önemlli hale gelir. Sudan çıkan balığın kuyruk tarafına doğru 90 cm. geri zıplayacağı varsayımı ile geriye doğru 90 cm. ilerisinin kırılması önerilir.

Başka Bir Yorum :Genelde akarsu göl ve göletlerdeki kayalara çizilir. Bakıldığında suya işaret görülmeyebilir ama zamanında var olupta kuruyan dere ve gölleri gözden uzak tutmamak gerekir. Balık aynı zamanda çeşme yada pınarında işareti olabilir. Balık hayvanı baktığı yer ve uzunluğuyla kesin ölçüm gerektirir. Kesin olarak define işaretidir.

Balık görülen ve müşahade edilen bilgilerden kaynaklanarak ekseriyetle sofra taşı denilen 1 veya 2 metre karelik bir basit düz taş üzerinde balık (tam veya yarım) çatal, bıçak, ekmek, tabak gibi oyma veya kabartma işaretlere rastlanmıştır. Bunlar o civardaki yaşantının simgesidir. Buradaki balık yakında içinde balık yaşayan bir nehir bir dere veya göl vardır manasındadır. Balık su içinde yaşar ve tehlike anında suya dalar. Bu civarda bir mahzen girişi arayınız. Mahzenden sonra büyük bir odaya çıkarsınız. Veya elinize geçecek bir harita ile o yöredeki saklanan şeylerin yerlerini bulup toplarsınız. Kesinlikle toprak altından mahzene girilir ve derindedir. Hazinesi çok değerlidir.

Kabartma mermer mezar taşında ise mehzen var demektir. Açık arazide ise balığın yakınlarında mutlak su kaynağı vardır. Emanet bu kaynağın yakınlarındadır. Genelde balığın bakış istikametinde suyun kaynağını işaret eder bundaki ölçü ....x 72 cm olabilir. Ez-Zirau-reşşayye denilen ölçüde kullanılmış olabilir. Bu ölçü birimi 50.92 cm dir. Buna göre bir örnek vermek gerekirse :10 cm gelen balığın baktığı istikamette yaklaşık 51 metre uzaklıkta bir su kaynağı düşünülmelidir. (bu ölçüm Mağribi ve Endülüste kullanılmakla birlikte osmanlı döneminde de gayri müslimlerin arazi ölçümlerinde kulladıkları bir birimdir.

Yunanca ????? veya ????C şeklinde bir yazı ile ifadesini bulan balık bazen Hristiyanlık öncesi bir figürü olarak ele alınabilir. Bazen Afroditi simgelediği de bilinmektedir. En önemli yüzey bulgusu mucırdır.

Genel Ortak Kanı : Su ve suyla ilgili bir mekan kurgulanmıştır. Balık işaretinin olduğu bölgenin bir mezar olma ihtimali güçlüdür.

Hristiyanlıktan önce de balık bereketi simgelemekteydi.

Balina veya Balina yavrusu: Define işareti olarak kullanıdığı az rastlanan işaretlerden birisidir. Tek başına yapılmış baline işareti gömüyü simgelemektedir. Bu işarette dikkat edilecek püf nokta, balinanın kuyruğunun yukarıya kıvrımlı olup olmadığıdır. Kuyruğunun kıvrımı yön vermekte olup yakınında horasan sıva ile doğal görünüm verilmiş yerleri kontrol etmenizi ısrarla önermekteyiz. Balina işareti farklı figürlerle beraber yapılmış ise antik Yunan Mitolojisine göre Poseidon (Okyanusların Tanrısı, Deniz Tanrılarının Tanrısı) anlamını taşımaktadır. Aynı şekilde yavrusu ise, Naiads, Naiades (Tatlı su perileri (göller, nehirler, kaynaklar ve çeşmeler) anlamını taşır. Uygarlık sembolü olup, defineyi değil hazineyi simgelemektedir. Sit alanı içine alınacak bölgeleri kapsar. Buradan uzak durunuz ve mümkünse müzeye bilgi vermenizi öneriyoruz.

baligin kuyruk yonlerini iyice konrol edniz yon veriyormu eger yon veriyorsa 5 mt gecmeyecrk uzaklikta bi giris aranmali bazende baligin bulundugu kayanin altinida incelenmeli