Ağaç bütün kültürlere yerleşmiş bir figürandır. Değişik dinlerde değişik anlamlar yüklenmekle birlikte ağaca her zaman bir hayat-yaşam anlamı da eklenmiştir. Din, bilim, mitoloj ve felsefe şeklinde ifadesini bulmuştur. Mistik bir yaşam tarzında iç-içe geçmiş yaşamları anlatmak için kullanıldığı görülmektedir. Evrensel düşüncede birlikteliği, dostluğu simgeler. Bazende dünya inanışını simgelemektedir.
Define yönü ile bakıldığında hediyeleri gösteren bir işaret olabilir. Ayrıca Hrıstiyanlıkta büyük kiliselere bağlı şube kiliseleri de simgeleyebilmektedir. Bu itibarla çok ciddi bir çevre gözlemi gerektirir.