Güvercin İşareti

Güvercin Hıristiyanlık sembolüdür.

Yunan mitolojisinde tanrıça afroditeninde sembolüdür.

kutsal üçlü kutsal birliği, yedi güvercin yedi ruhu yedi kat hediyelerini, barış ve masumiyeti sembolize eder.

Güvercin figürleri afroditenin heykellerinden, mezar taşlarından rastlıyoruz.

Ana kayaya yapılmış olanlar önemlidir. kayanın çevresindeki arazi iyi araştırmalıdır.

Unutmamalıyız ki yerleşim yeri yoksa mezarda yoktur, mezarlar yerleşim yerlerinden uzak olmaz.

Yapılan hatalardan en önemlisi yüzey araştırması yapmamak, bulunan kaya figürü nerededir, yerleşim yeri nerede buna dikkat edilmeli, yoksa her kaya figürü mezar olmaz