DEFİNECİLİKTE GÜNEŞ İŞARETİ VE ANLAMI


Sembol olarak Hitit medeniyetine ait, Mitolojik semboldür, tapınak ya da kral veya kral ailesine ait mezarı yansıtır. Diğer medeniyetlerde yine mitolojik olarak kullanılmıştır.
Yarım güneş figürü varsa güneşin ilk doğduğunda görüneceği alana odaklan.
Güneş ışınlarının vurduğu noktaya odaklanmalı. Kapalı bir yer ya da kayalık yerde, güneş ışıklarının az olduğu alanlarda (yoğun gölge) güneş ışığının vurduğu yerde araştırma yapılacak.
Güneş şekli çizilirken ışınlar çok aralıklı çizilmişse yani ara ara ışın çizilmiş ise gölge olan, güneş görmeyen yerde araştırma yapılmalıdır.
Güneş sonsuzluğu simgeler, tek tanrılığın sembolüdür. Mısır da Ra. Güç, işlerlik, faal olma ve gündüz anlamındadır. Altın gömüsüne işarettir. Gömü ifade ediyorsa doğuya bakması beklenir. Kayalardaki göz ile güneşi karıştırmamak lazım. Yarım güneş Taç sembolüdür. Ayrıca kraliçeye işarettir. Bu sembulün sırt tarafında yani batı yönünde bir mağara girişi aranmalıdır. Tencere büyüklüğünde bir taşın tıkaç olarak kullanılması muhtemeldir. Bu taşın bulunması girişin bulunması demektir


BİRBİRİNE KENETLENMİŞ YILAN İŞARETLERİ VE ANLAMI


Bu işaret de yine roma dönemine aittir. Kenetlenen iki yılanın kafalarının tam ortasında nohut büyüklüğünde bir oyma vardır. İşte tam bu oymaya sert bir cisimle vurunuz. Hazinesi kayanın içindedir.

DEFİNECİLİKTE AT NALI İŞARETİ


[size=14pt]AT NALI[/size]
Bu işaret de çok ender bulunan bir işarettir. Üzerin de çivileri muhakkak olmalıdır. Genellikle 6 çivili yada 12 çivili olurlar. Buradaki çivilerin her biri o hazinenin miktarını belirtmektedir. Örneğin 6 çivili nal 60 kilogram hazineyi ifade eder. Anlamı ise; bu işaret iki kısımdan oluşur. Büyük at nalı ve küçük tay ayağı. Büyük at nalı işaretinin 10 metre çevresinde bir taşın üzerinde tay ayağının resmi mutlaka olmalı. Tay ayağını bulduktan sonra işaretin bulunduğu kayanın altını kazınız. Yaklaşık 80 cm de bu işaretin hazinesine ulaşırsınız. Hepsi altın paradır. Bir de büyük nalın bulunduğu kaya ya müjde dediğimiz birkaç tane altın para konulur. Bunun yeri de büyük at nalın işaretinin tam ortasıdır. Zaten orada küçük bir kabartma vardır.

DEFİNECİLİKTE YENGEÇ İŞARETİ VE ANLAMI

Define işaretleri
arasından yengeç farklı uygarlıkta farklı amaçlar ile kullanılmış olan bir işaret olarak karşımıza çıkar. Fakat tüm kullanımlarında ortak bir yön onun tehlike ve dikkat mesajlarını içermesidir.Define işaretleri arasından yengeç ve akrep figürlerinin kullanılmış olduğu alanlar eski uygarlıkların bir bakıma tılsım veya sihir uyguladıkları bir alandır aynı zamanda. Eski kabalistlerin çoğunda bu durum belirgin bir biçimde göze çarpar. Alan yakınlarında suyun bulunması bu iki hayvanın doğasıyla özdeştir. Yani balığında nasıl bir su araması gerekliyse bu hayvanların işaret ettiği anlatımların bulunduğu alanlarda da akarsu, bataklık ve / veya havuzun bulunması şarttır.
Define işaretleri nden bir olan yengeç ile ilgili söylenebilecek bir net şey vardır. O da; çok yakında bir tehlike var demektir. Bu bölge düz bir arazi olmayacağından dolayı arama esnasında çok temkinli davranmak gerekir.
Yapılan araştırma ve bilgilenmede; yengeç işaretiyle ifade edilen saklantı paranın değirmen arkları içinde olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Resmin büyük ve üzerinde haç bulunması durumunda bu işaret yengecin kendisini kasteder. Resmin bulunduğu yer bir kapak da olabilir. Dışarıda aramamak gerekir.

KOLTUK İŞARETİ VE FİGÜRÜNÜN ANLAMIDefinecilikte koltuk taşı güzel bir işarettir. Her şekilde kesin define işareti olarak kabul edilir.


Bazen basamakla çıkılır bunlarda Frig Kraliyetlerine gösterim alanlarıdır. Bazen mezar sembolüdür. Önemli olan şey, basamaklı koltuk taşarının karşısında duran yığma frig tümülüs olma ihtimali yüksektir. Bu yığma yamaçta ise su tuzağına dikkat etmelisiniz.

Koltuk Taşı :
1- Kol konulacak sağ ve sollu olarak 2 yeri var: koltuk taşına otur karşına bak karşında bir tümsek görmen gerekir. define tümseğin içinde ana kaya içindedir
2- Koltuğun sadece sol konulacak yeri varsa o zaman koltuğa otur sol kolunu koy ve sol tarafa bak birbirine yaslanmış kayalara olacak, bu kayaların altında giriş var,

3- Koltuğun sadece sağ konulacak yeri varsa o zaman koltuğa otur sağ kolunu koy ve sol tarafa bak birbirine yaslanmış kayalara olacak, bu kayaların altında giriş var,
4- Kol konulacak yerleri yoksa arkasındaki tepenin üstünde bir yığma tümsek bul define bu tümseğin içinde

5- Koltuğa çık düz olarak 15 20 mt civarında başka bir işaret kaya ara. Mal ne kadar derindedir şüphalidir. .