Sayılar ve İkilemleri

1 Sayısı = Dikme, Tek dikili olan: ( Tek dikme taş veya ağaç gibi).
* Son noktayı verdiği gibi; dere, yol veya hayat başlangıcını ve sonunu anlatır.

2 Sayısı = Taş yol, geçit, taş geçit, kapı kaya, Geçit, işaret başlangıcı, iki tepe, iki ağaç, iki taş, iki yol gibi).
*Defineye başlama yeri olup, hedefe ilk buralardan başlanarak gidilir.

3 Sayısı = Yemin tepe, kutsal üçleme, (kutsal işaret), teslis: (3 tepe, 3 ağaç, 3 kuyu, 3 yol, 3 dere gibi).
*Teslis iki yakın bir uzaktır. Mutlaka 3 olması gerekir. Teslis malın yerini gösterir veya nerde olduğunu başka işaretlerle bildirir.

4 Sayısı = Mezar, Boş mezar: ( 40,400 çoğul anlamındadır. Mezarlık gibi).
*Mezar verir.

5 Sayısı = Küçük su, küçük taş öbeği, taş, kaynak, pınar: (50, 500, 5000 çoğul anlamındadır. örnek; 5 taş ise 50 taş öbeği gibi).
*Hediyelerin ve de malın yerlerini verir.

6 Sayısı = Değirmen, dibek, kuyu, dibek kuyu: (yuvarlak olan oyuk, yuvarlak havuz gibi).
*Dibek, kuyu, değirmen, yuvarlak oyuk malların olduğu yeri verir ve bazen de son noktadır.

7 Sayısı = Sergen sıra kayalar, kırmızı tepe, mihrap.
*Sergen sıra kayalar; sergen kayalıkta şapkaya benzeyen taş verir. Mal taşın ya arkasında yada önündedir. 7’nin olduğu yerde mutlaka siperli kaya yada mihrap vardır.

8 Sayısı = Yumuşak su, köprü, viraj, kırmızı taş, kırmızı toprak.
*Genelde ok işareti bunları verir. Bunlara işarettir.
9 Sayısı = Karataş(yılan).
*Mezar verir. Siyah taştır. Kesin olmamakla birlikte genelde boştur.

10 Sayısı = Büyük su.
*Nehir, göl, gölet, deniz, geniş su, geniş dere verir. Çevresinde ve çevresindeki taşlar kontrol edilmeli, işaretler aranmalıdır. Malı genelde taşlardadır.(tavuk ve civcivin malları gibi).

11 Sayısı = Taş yol, dikmeler, taş döşemeli yol, taşlı yol, patika yol.
*Taşlı ve bol kıvrımlı yol verir. Malı ise Lahit mezar veya Kaya mezarıdır.

12 Sayısı = Bağdat kaldırımı, Bağdat yolu, Kervan Yolu.
*Bağdat yolu, kervan yolu verir. Malı ve hediyeleri dikili taşta veya ağaçta olur. %50 şansın vardır.

13 Sayısı = Askeriye, Çatal yapan yer. (Dere çatalı, yol çatalı gibi)
*Asker mezarı, asker yeri verir. Malı çok az olur. Kesin değildir. Askerin veya askeriyenin durumuna göre değişir.

14 Sayısı = Tek dikili olan, mezar, dere çatalı içindeki dikme, bağ bahçe.
*Dere ve yol çatalında bulunan yer, bağ bahçe, kuyu, ağaç, taş vs Hedeftir

15 Sayısı = Küçük kilise, kilise ev.
*Küçük kilise, kilise ev verir. Malı sütunda, duvarda veya kilise evin odanın ortasında olur. Eğer mal var ise.

16 Sayısı = Tepe, değirmen (tek değirmen).
*Tek değirmen çalışır vaziyette olur. Değirmenin arkasında 3 kayalık olur. Orta kayada mal veya hediyesi, sağında ise mezar olur.

17 Sayısı = Dikili ağaç (tek).
*Ağaç verir. Ağaçta olan emareler malın yerini söyler. Ağaç üzerinde çivi veya dibinde dört köşe taş olur. Mal bu emarelerle belirlenir.

18 Sayısı = Kara tepe.
*Kral komutan gibi soylu insanların mezarını verir. Kesinlikle zengindir.

19 Sayısı = Karataş, Çeşme (Karataşlı Çeşme).
*Çeşme verir. Malı çeşmenin arkasında veya doğusunda yerde 1-3 adımda olur.

20 Sayısı = Kuyular.
*Üç adet kuyu verir.(ikide olabilir).Kuyular değirmen giderken genelde yolun solundadır (bazen de yanında). Bu kuyular kontrol edilmelidir. Bu kuyular büyük ihtimalle kapalı olup, iki boş bir dolu, iki sahte bir gerçek olması muhtemeldir. Kuyu kenarından 40-50 cm kazılırsa üzeri şekilli bir taş çıkar. Bu taş haritadır, harita taştır.

21 Sayısı = Geçit yer, yemin, vezir tepe: ( hakim tepe, geçit olan yer gibi).
*Vezir tepe 7 adet mezar verir. 4 tanesi bir yerde, 3 tanesi bir yerde yada aynı hizadadır. 4 mezarda kesin malı olur. Dama oyun çizgisi, yakınında mağara içine çizilmiş 7 tane geyik, 7 deve gibi resimler bu mezarları işaret eder. 7 adet yığma veya taş tepeler (Tümülüs) şeklindedir.

22 Sayısı = Dikme, Vezir mezarı, haç işareti.
*Vezir mezarı verir. Bir yörenin en yüksek tepesinde 5-10-15 metre gibi yükseklikte yapılan büyük boyda olan dede veya yatır denilen mezarlardır. Alması çok zor olup, bu güne kadar alan olmamıştır. Heraklis’in, Firavun’un mezarları gibi ulaşılmamış mezarlar örnektir.
*Vezir mezarı yani haç işaretinin sayısal anlamı bazen 22 bazen de 24’tür. Bu farklılık kavimlerin 2 eksik harf veya fazla harf kullanmasından kaynaklanmaktadır.

23 Sayısı = Toplu mal.
*Toplu kişilerin malıdır. Soygun ve savaş zamanlarında insanlar yaşadıkları yerleri terk ederken, bütün mallarını topluca bir yere gömmüşlerdir. Bu malları ifade eder. Mallar genelde oda mezarlarda bulunur.

24 Sayısı = Vezir mezarıdır.(22 de belirtildiği gibi bazı kavimlerde geçerlidir).
*Diğer anlamı ise; işaretlerin son noktasını verir. Bu işaretlerin genelde 24 adım güneyinde olur, son noktayı ve sonucu verir.

ANA SAYILARIN KARŞILIĞINA HİTAP EDEN İKİLEMLER

Tek dikili (Ağaç) <=1 => 1 => Tek dikili ( Taş )
Taş yol, geçit <=2 => 3 => Yemin Üçleme, tepe tek sırada.
Tepe, üçleme, yemin üçgen <=3 => 6 => Kuyu, değirmen.
Boş mezar (dede mezarı) <=4 => 10 => Büyük su, Göl deniz,Büyük dere.
Küçük su, çeşme, pınar <=5 => 15 => Dibek, duvar.
Dibek,kuyu,değirmen <=6 => 21 => Kuyu, dibek,tepe
Beyaz tepe,sergen kaya <=7 => 28 => Mayhoş su,acı su,ekşi su
Yumuşak,içilen su,kırmızı <=8 => 36 => Kara taş,dibek tepeler
Karataş <=9 => 45 => Kara taşlı mağara
Büyük su <=10 => 55 => Bina yeri
Taşlı yol, dikmeler <=11 => 66 => Sağda değirmen
Bağdat, kervan yolu <=12 => 78 => Kervan Yolu
Askeriye <=13 => 91 => Kara su ( Yağış çoğalınca oluşur)
Tek dikili mezar <=14 => 105=> Yüksek kayalık
Küçük kilise <=15 => 120=> Kuyular
Tepe <=16 => 136=> Dikme, tepe, dibek
Tek dikili ağaç <=17 => 153=> Dikme, çakıl, tepe ağaç
Kara tepe <=18 => 171=> Karataş
Çeşme, kara taş <=19 => 190 => Çeşme
Kuyular <=20 => 210 => 2 su, 2 kuyu
Geçit, yemin <=21 => 231 => Yemin, gerçek teslis, üç dikili olan
Dikme <=22 => 253=> Vezir tepe

Yukarda ana sayıların karşısında bulunan sayıların ifade ettiği anlamlar ana sayının ikilemidir.Bir örnekle açıklarsak;

20 kuyulardır. karşılığı 210; bu sayı 2’lemden bahsediyor, 2 su ya da 2 kuyu diyerek daha net açıklama yapmaktadır.

Bazen şifrelemede, soldaki ana rakam yazılıp, sağdaki rakama göre şifrelenmiş olabilir.Bu herzaman değildir.Ana rakamın kaşılığı yoksa ikilem karşılığına bakmalıyız.

Soldaki rakamların ve anlamlarının karşılığı, sağdaki ikilem rakam ve anlamlara tekabül edebilir.
Bu sayıları eşkiya belgelerinde kullanabilirsiniz.Belgelerin çözümünde sayısal şifreler mevcuttur. verilen ifadelerde ton ile ifade edilen altın aslında km.dir. 5 ton=5 km gibi.

DİĞER BAZI RAKAMLAR;

26=> Suyun batıp, çıktığı yer, şelale (havuz gibi).
26 direk=> 26= 2-6= 2 oyma.
63 tünel=> 63= 3-6= 3 oyma.
27=> iki tane mihrap.
*Siyah taşa yapılmış mihrap, şapkalı kayaya yapılmış mihrap.
28=> omega.
*2+8=10 Nehrin, denizin vs. omega yaptığı yer.
30=> üçgen.
*30- üçgen altında 4 çizgi yatay ve 3 çizgi = 13
33=> Hayat ağacı
40=> Mezarlık
49=> Kuzey, kuzey yıldızı.
70=> Çarpan, mesafe.
*Başlangıçtan,yani sergen kayalıktan dereye, kaynağa, çağıl yığmasına mesafe çarpanı.
200 arşın=> taş öbeği=20 kuyu şeklinde.