Çoban : Semboller dünyasının bir
öğesi olarak çoban; Sevgi yüklü, yumuşak huylu ve
gezdiği yerleri dikkatle takip eden, uyanık ve sürüsüne
şefkatle muamelede bulunan.koruyan bir imajın
insanıdır. Sırtında heybesi ve elindeki asası (değnek) ile kendisine
teslim edilen emanetin/sürünün mutlak anlamda
koruyuculuğunu yapmaktadır.
Definecilik ya da geçmiş zamanların saklama mantığı
penceresinden bakılınca çoban motifinde iki ana özellik
bulunacaktır. Bunların birincisi çobanın asası, diğeri ise onun
sırtındaki heybesidir.
Bu iki ana unsurdan anlaşılacaktır ki çobanın heybesi
gömü, asası ise yön ve mesafe verecek olan
figürlerdir. Bununla beraber; bazen de
sürüsünü gütmekte olan heybeli/heybesiz bir
çoban motifi, elindeki asasıyla baktığı noktalarda bir veya
birkaç koyunu korumaktadır. Bu bakımdan çobanın baktığı,
yöneldiği ya da asası ile işaretlediği yön önemlidir